Dagplejeområde – Vemmedrup/Lellinge
Dagplejeområde – Vemmedrup/Lellinge

4632 Bjæverskov
ulla.haakonsson@koege.dk

Kalender

Dagplejen Lellinge Vemmedrup - hjemligt miljø - professionel indsats

Dokumentation


Dokumentation er et bredt begreb, som kan bruges på mange forskellige måder. I Vemmedrup/Lellinge dagpleje arbejder vi med 5 typer af dokumentation:

Dialog: I dagligdagen tilstræber vi os dialogen med forældrene i det omfang det er muligt. Det er godt for samarbejdet når vi gensidigt kan informere hinanden om det enkelte barns hverdag, så vi bedst muligt kan støtte barnet gennem dagen. Det er ikke altid der er mulighed for at fortælle "ansigt til ansigt", hvor det så vil være muligt enten at kommunikere over telefonen eller ved at skrive via vores intranet.

Intranet: Som et led af Køge Kommunes digitaliseringsstrategi, benytter vi et intranet som hedder INFOBA. Det er her vi oploader billeder, film og tekst omkring børnehaven, samt kan kommunikerer med forældrene.

Foto: Billeder af barnets hverdag kan fortælle noget om hvad barnet har oplevet. Billederne kan også være med til at sætte "ord" på barnet oplevelser og dermed gøre barnets omverden bevidste om relevante samtaleemner. Billederne kan ses hjemme af forældrene sammen med børnene via INFOBA.

Film: Film kan være direkte "live-motion" film som viser en særlig situation eller leg. Film kan også være en sammensat film af billeder, disse bliver mest benyttet i forbindelse med større arrangementer som bedsteforældredag eller sommerfest, hvor der vil være mange billeder.

Marte Meo: Når vi filmer legesituationer eller aktiviteter hvor formålet er at blive klogere på børnenes intentioner og vores egne handlemåder, benytter Inklusionspædagogen sig af Marte Meo, som er en metode hvor der bliver fokuseret på det positive blik og de handlemuligheder der virker.

Skrift: Vi bestræber os på at informere og dokumentere omkring de aktiviteter der er igang for øjeblikket. Her benytter vi os igen af vores intranet, hvor vi forsøger at holde vores kalender ajour.