Gårdbørnehaven Valhalla
Gårdbørnehaven Valhalla
Baldersvej 6
9640 Farsø
bpe@vesthimmerland.dk
99668790
99668799 Kontor

Kalender

Velkommen til Gårdbørnehaven Valhalla

Værdigrundlag


Værdigrundlag

Målet: Børn skal udvikle sig - hvor forældrene er de hovedansvarlige- til alsidige og sociale personligheder, som kan handle og tænke ud fra et demokratisk og ligeværdigt menskesyn.

Dette betyder, at børn skal møde vokne, der:

 • Ser børn som unikke mennesker.
 • Ser børn potentialer og udvikler dem i samspil med omgivelserne.
 • Stiller krav under hensyntagen til den enkeltes udviklingspotentiale.
 • Er nærværende, lyttende og omsogsfulde
 • Sikrer sociale,kropslige,føelsesmæssige,intellekuelle og kreative  udfordringer.
 • Sikrer helhed og sammenhæng i tilværelsen.
 • Giver med og modspild.
 • Skaber udvikling og giver udfordringer.

Værdi: Børn skal opleve tryghed,livsglæde og lyst til at lære.

Fordi: Vi tror, at børn der vokser op i trygge og udfordrende rammer, har de bedste forudsætninger for at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer.

Værdi: Børn skal under deres opvækst opleve helhed og sammenhæng og have ansvar. 

Fordi: Vi tror, at der er mange faktorer, der påvirker et menneske. Familien og fritiden-hele livs situationen-er afgørende for barnets udvikling.

Værdi: Børn har krav på respekt,rettigheder,pligter og at blive hørt.

Fordi:Vi tror, at børn der møder respekt fra voksne, vil få det bedste afsæt i tilværelsen for selv at handle med ansvarlighed og tillid.

Værdi: Børn skal møde fælleskab,kulturelle forskelligheder,demokrati og ligeværd.

Fordi: vi tror, at fællesskab og forskelligheder er forudsætning for, at børn udvikler sociale kompetencer, der bygger på tolerance og demokratiske spilleregler.

Forvantninger til alle, der arbejder med børn

 • Rummelighed er på dagordenen.
 • Alle indrages i debatten om, hvordan der aktivt skabes de nødvendige rum.
 • Der skal udvikles nye og varierede muligheder for krav og kvalitet som en del af kernefagligheden.
 • Der arbejdes på tværs og handles i fællesskab.
 • Værdigrundlaget omsætte til konkrete handlinger.

Værdier for Børnehuset Valhalla

Valhalla vil med fokus på det enklte barn være en fordomsfri institution, hvor læring,viden og livsglæde er i centrum, for både børn, forældre og personale.

Børn oplever gode læringsmiljøer, hvor der skabes plads til forskelligheder.

Forældre deler viden om deres barn  og bliver inddraget i barnets læring og udvikling.

Personalet har fokus på det enkelte barn og reflekterer over egen praksis samt indgår i dialog og videns deling med hinanden og forældrene.

Vore daglige praksis tager afsæt i følgende værdier.

Empati:

 • Indfølingsevne og medfølelse.
 • Evnen til at sætte sig i en andens sted.
 • Evne til at tænke på andre end sig selv.

Selvværd og ligeværd:

 • Have det godt med sig selv og tro på, at man er noget værd(selvværd).
 • Drage omsorg for sig selv og hinanden.
 • Alle er lige meget værd og vi respekterer hinanden og hinandens forskelligheder.

Tryghed og nærvær:

 • Omsorg overfor børnene af tydelige,nærværende,engagerede og opmærksomme voksne i en genkendelig hverdag.

Ansvar:

 • At ture tage ansvar for sig selv, andre og omgivelserne.

Kompetence og viden:

 • Kompetence er det, jeg kan (mestrer) på baggrunde af erfaringer.
 • Viden er det, jeg ved på baggrund af oplevelser.

Engagement og handlekraft:

 • At være til stede, tage ansvar,engagere sig og handle derefter.
 • Tage initativ og vise tydelighed
 • Man skal ville, man skal ture, man skal være iværksætter