Gårdbørnehaven Valhalla
Gårdbørnehaven Valhalla
Baldersvej 6
9640 Farsø
bpe@vesthimmerland.dk
99668790
99668799 Kontor

Kalender

Velkommen til Gårdbørnehaven Valhalla

Omsogsplan


Et barn dør.

Dødsfald blandt børnene.

Når beskeden modtages kontaktes lederen og det øvrige personale orienteres.

Forældrene orienteres pr. brev. Det er lederens ansvar.

Stuepersonalet orientere hele børnegruppen, og sørger for at der bliver flaget på halv.

1-2 personer fra børnehaven tager på hjemmebesøg med en blomst.

Ved begravelsen deltager lederen og stuepersonale. Vi deltager ikke ved mindehøjtideligheden med mindre familien ønsker det.

I nærmeste fremtid tager personalet børnene med på kirkegården.

I tiden efter dødsfaldet er personalet meget opmærksomme på reaktioner fra de øvrige børn. Der handles ud fra barnets behov.

Et barn mister søskende eller forældre.

Når beskeden modtages kontaktes lederen og det øvrige personale orienteres.

Forældrene orienteres evt. pr. brev. Dette vurderes i det enkelte tilfælde i samarbejde med forældrene.

Stuepersonalet orienterer børnegruppen, og sørger for at der flages på halv.

Den medarbejder der har den nærmeste kontakt til familien ringer for at kondolere og lave aftaler for barnets følgende hverdage i Valhalla.

Personalet er meget observerende, lyttende og nærværende overfor barnet, og der arbejdes tæt sammen med hjemmet.

Ved begravelsen deltager lederen og stuepersonale. Vi deltager ikke i mindehøjtideligheden, med mindre familien ønsker dette.

I nærmeste fremtid tager personalet evt. børnene med på kirkegården, afhængig af hvad familien synes og af barnets reaktion.

Fortsat tæt samarbejde mellem Valhalla og hjemmet.

Dødsfald blandt kollegaer.

Når beskeden modtages kontaktes lederen/souschefen og det øvrige personale orienteres.

Hvis dødsfaldet sker i Valhalla kontakter lederen/souschefen familien.

Forældrene orienteres pr. brev og der flages på halv.

Så vidt det er muligt deltager hele personalegruppen i begravelsen.

Alvorlig ulykke i Valhalla

Vi udøver førstehjælp, dvs. stop ulykken, hjælp den tilskadekommende og få børnene væk.

Der ringes 112 og de pårørende kontaktes.

Børnegruppen får en forklaring af stuepersonalet.

Hvis ulykken får dødelig udgang følges proceduren for dette.

Der ydes evt. krisehjælp til børn og personale.

Forældrene orienteres pr. brev.

Lederen/omsorgs - og krisepersonen kontakter de pårørende for at høre hvordan det står til.

Nogle dage efter ulykken tager et par medarbejdere og evt. et par børn på sygebesøg med en lille gave.

Personalet er opmærksomme på reaktioner som følger af ulykken, og handler derpå.

Personalegruppen skal være åbne overfor hinanden omkring ulykken/hændelsesforløbet, og få snakket ud omkring situationen.

Alvorlig sygdom hos barn/søskende/forældre.

Når beskeden modtages, kontaktes lederen og det øvrige personale orienteres.

I samarbejde med forældrene findes der ud af om de øvrige børn og forældre skal orienteres. I tilfælde af dette, er det stuepersonalet der orienterer børnene og forældrene orienteres pr. brev.

Personalet kontakter løbende forældrene for at følge barnets tilstand.

Evt. hjemme/sygehusbesøg af en stuepersonale og evt. et par børn med en lille gave.

Der er tæt samarbejde mellem hjem og Valhalla angående barnets tilstand og evt. medicinering.

Alvorlig sygdom hos kollega.

Når beskeden modtages kontaktes lederen/souschefen og det øvrige personale orienteres.

Omsorgs- og krisepersonen holder sig løbende orienteret om kollegaens tilstand.

Lederen og omsorgs- og krisepersonen tager på sygebesøg.

Børn og forældre orienteres om langtidssygemelding.

Børn og skilsmisse.

Når beskeden modtages orienteres det øvrige personale.

Stuepersonalet er ekstra opmærksomme på barnets trivsel, hvor det er væsentligt at være meget lyttende og opmærksom overfor barnet.

Det er vigtigt at have så tæt et samarbejde med begge forældre som muligt.

 

 

 

Små børn opfatter ikke døden som endelig. De savner den døde på samme måde som hvis personen var indlagt eller på rejse og barnet kan ikke forstå hvorfor far/mor ikke kommer tilbage. barnet føler sig forladt.
Børn under skolealderen ser sig selv som tilværelsens centrum og kan være overbevist om, at deres tanker og handlinger har forårsaget fars/mors død. F.eks. kan et barn tro, at far blev syg, fordi det engang har sagt "dumme far" og ønsket ham død.