Hornum Børnehave
Hornum Børnehave
Hvalpsundvej 14A
9600 Aars
hege@vesthimmerland.dk
99 66 89 62
99 66 89 67

Kalender

                  Vi siger velkommen til Hornum Børnehave

Værdier

Hvem er vi i Hornum Børnehave

Hornum Børnehave er en kommunal institution med plads til omkring 60 børn i alderen 3 til 6 år.

 • Ligger midt i Hornum by, og har en rigtig dejlig legeplads og store skønne lyse lokaler.

Vi lægger vægt på at samarbejde med jer som forældre, om at skabe det bedst mulige fundament for jeres barn, dette vil vi gøre via vore værdiord, som er følgene..
 

FORUDSIGELIGHED

At barnet bliver mødt / modtaget med:

 • Omsorg og tryghed.
 • Indlevende voksne.
 • Forældre/personale samarbejde
 • Ansvar for hinanden
 • Lyttende og nærværende voksne.


UDFORDRING

Vi vægter udvikling bl.a. via:

 • Læreplaner
 • Barnets bog
 • Udfordring via leg
 • Krop og bevægelse.


ANERKENDELSE

Af hinandens forskelligheder

 • Bedste ven  / veninde
 • Af det enkelte barn
 • Af det enkelte barns behov
 • Accepterer hinanden


VENSKABER

 • Skabe positive relationer
 • Fællesskaber / gruppefølelse
 • Tryghed / tillid / glade børn
 • Leg / voksen fri leg
 • Rum til sig selv.

 

VORES HISTORIE I HORNUM:

Den 1 august 1974 blev den nye kommunale børnehave i Hornum åbnet med Annie Thomsen som leder.


Historie for børnehaven på Elmevej  

Børnehaven kom til at hedde "Hornum Børnehave" og normeringen var på 10 formiddagsbørn og 10 eftermiddagsbørn.

Børnehaven blev placeret i hjertet af Hornum by og der blev af personalet og forældrebestyrelsen i de kommende år etableret en rigtig dejlig legeplads.
Det var imidlertid svært, at få børnehaven fyldt op, så personalet måtte ud med løbesedler og opslag for at fortælle om børnehavens eksistens.

I løbet af halvfjerdserne kom flere og flere ud på arbejdsmarkedet og efterhånden blev børnehaven fyldt op og der begyndte at komme venteliste til børnehaven.

Efter 6 år som leder valgte Annie Thomsen nye udfordringer og Mie Nielsen tiltrådte som ny leder den 1 april 1980.

Den 22. marts 1988 var der rejsegilde på den ny tilbygning til børnehaven og børnehaven blev normeret til 35 børn.
Da børnehaven blev oprettet var det meget den strukturerede pædagogik der var den mest udbredte i næsten alle daginstitutioner. Vi fik med tilbygningen nu mulighed for at etablere og skabe en børnehave, hvor der var funktionsrum og åben plan for børnene. Det gav os også chance for, at ændre vores pædagogik så voksenperspektivet og barneperspektivet blev to ligeværdige størrelser, hvor vi i fællesskab forvalter et godt børneliv.

I Foråret 1994 viste der sig et voksende behov for udvidelse af børnehavekapaciteten i Hornum.
I den anledning indstilles det til økonomiudvalget om erhvervelse af ejendommen Kirkevej 34 som en filial af Børnehaven Elmevej.
Der oprettes nu 25 pladser, med indvielse den 1 august 1994 af "Børnehaven Kirkevej".
Som daglig afdelingsleder – med senere selvstændig status – tiltræder Pia Bundgaard.

Kapaciteten i Børnehaven kirkevej udvides med 10 børn og en specialgruppe ved en tilbygning på 64 m2 i 1998.
Børnehaverne bliver nu to selvstændige enheder og vi kom nu til at hedde "Børnehaven Elmevej".


Historie for børnehaven på Kirkevej

I efteråret 1993 kontaktede Socialudvalget forældrebestyrelsen i Elmevejens Børnehave angående en udvidelse af børnehaven med 20 børn, idet ventelisten til børnehaven ville "eksplodere" kraftigt i løbet af sommeren 1994.

På baggrund af disse oplysninger blev der nedsat en initiativgruppe, der efter en ombygning kunne laves om til en kommunal børnehave for 25 børn.

Efter ombygning af villaen, stod den klar til at modtage de første børn den 1. oktober 1994.

Børnehaven blev administrativt en satellitafdeling af Elmevejens Børnehave, der i forvejen havde 40 børn.

Pr. 1. august 1997 bliver børnehaven Kirkevej en selvstændig børnehave og samtidig bliver den opnormeret til 30 børn.

Børnetallet fortsætter med at stige, så pr. 1. august 1998 bliver børnehaven opnormeret med yderligere 10 pladser. Så vi nu er oppe på 40 børn.

Samtidig fik vi lavet en tilbygning på 60 m2. Denne tilbygning blev færdig i løbet af efteråret og i november holdt vi stor indvielsesfest.


Historie for HORNUM BØRNEHAVE 

April 2011: Efter en kommunal beslutning bliver de to børnehaver i Hornum - nu igen til en' stor institution normeret til 65 børn. Det besluttes at man ikke bygger til et af husene af økonomiske årsager, men fortsætter i to huse. De mindste skal fremover være i "Spirehuset" på Elmevej og de store i "Væksthuset" på Kirkevej. Måske der på et tidspunkt bliver mulighed for at alle kan være i et' stort hus... 

Mie forbliver daglig leder og Pia bliver afdelingsleder. Samtidig laves der en omrokering af personalet.

Vi går alle en spændende og ny tid i møde... 

I november 2012 går Mie Nielsen på efterløn efter knap 33 år som leder.
Børnehaven ansætter Lisbeth Henriksen. Hun har i mange år arbejdet som pædagog og været leder i en børnehave i Aalborg.

I juni 2016 ansættes Helle Gertsen som leder i børnehaven. Hornum Børnehave er stadig på to matrikler, hvor Væksthuset bliver brugt til de ældste børn, som en satelit ordning fra kl 8 til 14.

Vesthimmerlands Kommune har bevilget penge til en' ny børnehave, og den bedte løsning landede på, at vi flytter på Ulstruplund Plejehjem, - som nu ikke eksisterer som plejehjem længere.
Tiden står på byggemøder og planlægning.. og hvis alt går planmæssigt begynder flytningen forhåbentligt inden år 2016 er omme..
Alle glæder sig, og det bliver så dejligt, at vi alle kommer under ET tag... det vil få logistikken til at gå op... og det pædagogiske arbejde kan nå nye højder....

Den 1. december 2016 flytter vi ind i vores nye børnehave, i super flotte lokaler. Vores tre børnegrupper skifter navn, og hedder nu Blå, Grøn og Rød gruppe. Grupperne bliver samtidig aldersopdelt, hvor Blå gruppe har de yngste børn, Grøn de mellemste og Rød de ældste – som også kaldes for skolegruppen. I disse grupper er man fx sammen i spisesituationer,  samt på evt. ture ud af huset – ellers kan alle børn frit lege sammen i hele huset og på den flotte legeplads (som dog stadig ikke er helt færdig) og få venner på kryds og tværs af grupperne.

Fortsættelse følger...