Sennels Børnehave
Sennels Børnehave
Sennelsvej 122
7700 Thisted
mhs@thisted.dk
99173636
40136490
29659158

Kalender

Velkommen til Sennels Børnehavens hjemmeside - vi håber den kan være med til at give et lille indblik i vores spændende hverdag.

Sennels Børnehave er en landsby børnehave der har til base nær skolen. Vi er en børnehave der er ude i al slags vejr og som prioritere at bruge nærmiljøets mange spændende lærinsgmiljøer. Vi går til mosen, ud på marken, i skoven og til fjorden.

"Det har vi ikke prøvet før, det kan vi nok godt"

Forældresamarbejdet


Forud for opstart i børnehaven får hvert enkelt barn besøg af en pædagog fra børnehaven for
at indlede kontakten til barnet og familien. Forældre får en konsultation indenfor de første 6
måneder, barnet er i børnehaven og ligeledes umiddelbart før skolestart. Desuden afholder vi
forældresamtaler efter forældres eller vort ønske undervejs i børnehavetiden. Der afholdes et
årligt forældremøde, hvor der drøftes diverse emner med relevans for dagligdagen i
børnehaven. Der arrangeres en årlig hestevognstur for familierne med julehygge efterfølgende.
Vi afholder en eller to forældre-arbejdsdage, hvor børn, forældre og søskende kommer i
børnehaven og arbejder – med afsluttende fælles måltid.
Der afholdes møder i børnehavensforældreråd.
Vi udsender nyhedsbreve fra børnehaven flere gange årligt, så det er muligt at læse om personalenyt, tiltag med børnenes aktiviteter m.v