Sennels Børnehave
Sennels Børnehave
Sennelsvej 122
7700 Thisted
mhs@thisted.dk
99173636
40136490
29659158

Kalender

Velkommen til Sennels Børnehavens hjemmeside - vi håber den kan være med til at give et lille indblik i vores spændende hverdag.

Sennels Børnehave er en landsby børnehave der har til base nær skolen. Vi er en børnehave der er ude i al slags vejr og som prioritere at bruge nærmiljøets mange spændende lærinsgmiljøer. Vi går til mosen, ud på marken, i skoven og til fjorden.

"Det har vi ikke prøvet før, det kan vi nok godt"

Samarbejde med skoler


Skoler vi samarbejder med Sennels Skole
Vi har i mange år haft et udbygget samarbejde med Sennels Skole, hvortil vi overleverer børn.
Vore børn kommer på 3-4 besøg i SFO og børnehaveklassen inden opstart i skolen.
Børnehaveklasselederen er med i børnehaven 4 formiddage forud for førskolestart, hvor vi
laver Leg/læring med børnene for at teste skoleparathed. Vi overleverer børnene til
børnehaveklasselederen og en pædagog fra SFO forud for skolestart, så der kan tages de
fornødne hensyn til de enkelte børn. Vi har en fællestur for de store børn og for
børnehaveklassebørnene i foråret. Det er altid muligt at deltage i skolens morgensang. Vi har
feriepasning sammen med skolen i sommerferien, vinterferien og efterårsferien, således at
sennelsbørn bliver passet i Sennels. Dele af børnehavens legeplads må også benyttes af SFO´en,
så søskende kan lege sammen. Der er et eller to fællesmøder mellem skolens lærere og
børnehavens personale i årets løb med drøftelse af relevante emner eller med oplægsholder
udefra