Sennels Børnehave
Sennels Børnehave
Sennelsvej 122
7700 Thisted
mhs@thisted.dk
99173636
40136490
29659158

Kalender

Velkommen til Sennels Børnehavens hjemmeside - vi håber den kan være med til at give et lille indblik i vores spændende hverdag.

Sennels Børnehave er en landsby børnehave der har til base nær skolen. Vi er en børnehave der er ude i al slags vejr og som prioritere at bruge nærmiljøets mange spændende lærinsgmiljøer. Vi går til mosen, ud på marken, i skoven og til fjorden.

"Det har vi ikke prøvet før, det kan vi nok godt"

Læreplanstemaer


Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling

Vi kan se, at børnene udviser empati og omsorg for hinanden. De tager ansvar for hinanden og hjælper hinanden (f.eks. når de skal have tøj på). Børnene virker tilpasse og glade for at komme i børnehaven – hvilket forældre også giver udtryk for. Børnene viser tillid til hinanden og til de voksne. De tør være sig selv og viser deres egen natur. Børnene er rigtig gode til at lege sammen – såvel rolle- som regellege. Børnene udviser respekt for hinanden og hinandens følelser, ligesom de føler sig værdifulde i fællesskabet.
Sociale kompetencer:
Vi kan se effekten af vores arbejde omkring sociale kompetencer, idet børnene er gode til at lege både rolle- og regellege. Børnene trøster hinanden og
henter en voksen, når én er ked af det. Vi kan se og høre, at børnene laver mange legeaftaler med hinanden såvel efter børnehavetid som i weekender. Børnene er gode til at sige fra og til/styre deres leg. Børnene
lærer selv at løse konflikter i en vis udstrækning uden at behøve en voksen til at hjælpe. De store børn er gode til at hjælpe de mindre børn. Børnene er gode til at sætte ord på følelser og give accept af forskellige sindsstemninger.

Læreplanstema: Sprog

Vi kan se, at børnene er trygge ved at sidde i rundkreds og fortælle for hinanden, ligesom de ved spisningen sidder og fortæller os om deres familier og deres aktiviteter. Børnene bliver efterhånden gode til at aflæse hinandens kropssprog, når vi fortæller dem derom. Børnene er gode til at indgå i samtaler og kan argumentere for deres meninger. Børnene er interesserede i at lytte til andres fortælling og de voksnes tale. Efter mange gange at have gennemgået rim og remser, kan børnene selv gengive disse. De elsker tælleremser og tæller kopper, tallerkener
m.m. Børnene lærer mange sange udenad, og de elsker sanglege, som de ofte selv igangsætter.
Læreplanstema: Krop og bevægelse
Børnene lærer ret hurtigt at cykle på 2-hjulede cykler uden støttehjul, efter at de hos os har kørt på løbecykler. Børnene lærer at gå lange ture. Børnene hjælper de voksne med havearbejde, rive blade sammen, skovle jord og sand. Vore børn oparbejder en god grovmotorik,inden de kommer i skole, fordi de dagligt er ude og bruge sig selv på vores store
legeplads med klatretræer, gynger, cykler osv. Børnenes finmotorik bliver alderssvarende
udviklet ved de mange aktiviteter, vi laver med børnene (de klipper, klistrer, laver perler og
tegner). De finder deres hånd-dominans, og de får lært hensigtsmæssig håndtering af blyanter,
farver m.v. Børnene får selv lært af- og påklædning. Børnene får styrket motorikken ved vores
gymnastik i hallen, og vi får sat ind, hvis et barn mangler motoriske færdigheder, således at de er på højde med jævnaldrende, når de starter i skolen.

Læreplanstema: Natur og naturfænomener

Børnene påpeger selv, når det er tid at samle affald i naturen. De er meget bevidste herom.
Alle børn tager hensyn til insekter og smådyr på legepladsen. De er interesserede i at høre om
smådyrene og ved noget om dem, som de fortæller til andre børn. Børnene vil gerne vide meget om dyr og om fødekæden. Når vi leger ude, er børnene interesserede i at vide noget om de bær, vi har på forskellige buske. Børnene oplever årstidernes skiften og de har nogenlunde styr på, hvordan vejret bliver ud fra skyerne og deres farve. Vejret optager dem meget – også i forhold til påklædning, når vi skal ud. Børnene leger med glæde ude i al slags vejr. Børnene vil gerne vide meget om vejr og vejrfænomener som lyn, torden, skybrud osv.

Læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier

Vore børn er gode til at sætte farver sammen og male. Børnene lærer hurtigt bordskik, venter til der bliver sagt, de må spise, venter på tur m.v. Børnene er velkomne i hinandens hjem, og børnehaven bliver inviteret til fødselsdage i børnenes hjem. Børnene lærer sanglege, og forud for den årlige julegudstjeneste, lærer de julesalmer. Børnene kopierer historier og teater, de har set. De får det til at indgå i leg. Via børnehaven deltager børnene i skolens arrangementer,
teater, morgensang o.l., og de opfører sig eksemplarisk i.f.t. situationerne. Forud for den årlige bedsteforældredag i børnehaven glæder børnene sig utrolig meget, og de viser deres
bedsteforældre rundt og hygger sig med dem på dagen. Børnene bliver rigtig gode til at kigge ibøger og læse for hinanden.

Læreplanstema: Krop og bevægelse

Børnene lærer ret hurtigt at cykle på 2-hjulede cykler uden støttehjul, efter at de hos os har kørt på løbecykler. Børnene lærer at gå lange ture. Børnene hjælper de voksne med havearbejde, rive blade sammen, skovle jord og sand. Vore børn oparbejder en god grovmotorik,inden de kommer i skole, fordi de dagligt er ude og bruge sig selv på vores store
legeplads med klatretræer, gynger, cykler osv. Børnenes finmotorik bliver alderssvarende
udviklet ved de mange aktiviteter, vi laver med børnene (de klipper, klistrer, laver perler og
tegner). De finder deres hånd-dominans, og de får lært hensigtsmæssig håndtering af blyanter,
farver m.v. Børnene får selv lært af- og påklædning. Børnene får styrket motorikken ved vores
gymnastik i hallen, og vi får sat ind, hvis et barn mangler motoriske færdigheder, således at de
er på højde med jævnaldrende, når de starter i skolen.