Sennels Børnehave
Sennels Børnehave
Sennelsvej 122
7700 Thisted
mhs@thisted.dk
99173636
40136490
29659158

Kalender

Velkommen til Sennels Børnehavens hjemmeside - vi håber den kan være med til at give et lille indblik i vores spændende hverdag.

Sennels Børnehave er en landsby børnehave der har til base nær skolen. Vi er en børnehave der er ude i al slags vejr og som prioritere at bruge nærmiljøets mange spændende lærinsgmiljøer. Vi går til mosen, ud på marken, i skoven og til fjorden.

"Det har vi ikke prøvet før, det kan vi nok godt"

Sprogindsats


Vi tilbyder sprogvurdering til de nystartede børn. Vi sikrer, at børnenes sprog udvikles gennem
daglig samtale med børnene i hverdagssituationer, spisesituationer, rundkreds m.v.
Vi lærer børnene at lytte til såvel hinanden som de voksne. Vi ved, at sprog er en forudsætning
for at indgå i sociale sammenhænge, og at det er en måde at få indflydelse på sine omgivelser
på, hvorfor det er vigtigt at anspore børnene til en alsidig sproglig udvikling. Vi læser op for
børnene og laver ligeledes dialogisk oplæsning. Vi lærer børnene rim og remser, tæller
forskellige emner m.v. Vi har mange samtaler i garderoberne om tøjet, højre/venstre osv.
Ved konfliktløsninger lærer børnene at argumentere. Vi sætter ord på følelser og forklarer
årsager og sammenhænge.