Sennels Børnehave
Sennels Børnehave
Sennelsvej 122
7700 Thisted
mhs@thisted.dk
99173636
40136490
29659158

Kalender

Velkommen til Sennels Børnehavens hjemmeside - vi håber den kan være med til at give et lille indblik i vores spændende hverdag.

Sennels Børnehave er en landsby børnehave der har til base nær skolen. Vi er en børnehave der er ude i al slags vejr og som prioritere at bruge nærmiljøets mange spændende lærinsgmiljøer. Vi går til mosen, ud på marken, i skoven og til fjorden.

"Det har vi ikke prøvet før, det kan vi nok godt"

Formand Mai Fredsø
E-mail: maiandersen@hotmail.com

Om forældrerådet i institutionen og områdeforældrebestyrelsen.

Forældrerådets beføjelser:

Forældrerådet fastsætter principper for den enkelte daginstitutions virksomhed. Som eksempel på områder, hvor forældrerådet kan lave principper, kan følgende nævnes:

- Pædagogiske mål og metoder - læreplaner.
- Normer for forplejning - frokostordning.
- Institutionens aktiviteter.
- Forældresamarbejdet.
- Information til forældre og andre.
- Samarbejde med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt.

Medlemmer af forældrerådet i Sennels Børnehave:

Formand: Mai Fredsø Andersen
Næstformand: Annika Frøkjær Kanstrup
Medlem: Lotte Dalgaard
Medlem: Chalotte Buus
Medlem: Mia Askov Stærkjær
1. suppleant:Martin Østergaard
2. suppleant: Rikke Dahlgaard Kristensen

Fra børnehaven deltager: Den pædagogiske leder samt en medarbejderrepræsentant.


Områdeforældrebestyrelsens beføjelser:


Områdeforældrebestyrelsen udøver sit virke inden for de mål og rammer, der er fastsat af Thisted Kommunes Byråd eller Børne- og Familieudvalget.

I henholdtil til dagtilbudslovens bestemmelser har områdeforældrebestyrelsen følgende kompentencer og beføjelser:

- Fastsætte overordnede principper for områdeinstitutionens arbejde.
- Fastsætte overordnede principper for anvendelse af budgetrammenm.
- Indstillingsret til samt ret til at deltage i ansættelser i forbindelse med ansættelse af områdeleder og pædagogiske ledere.


Områdebestyrelsen i område 1:

Antal bestyrelsesformænd: 11
Antal medarbejdere: 3
Antal pædagogiske ledere: 2
Antal områdeledere: 1
Total: 17