Vuggestuen Tumlehuset
Vuggestuen Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted
gt@thisted.dk
99 17 36 60
61143465 / 61143466

Kalender

Den gode kvalitet


God kvalitet i vores dagtilbud er at være anerkendende og inkluderende, samtidig med at vi
sætter grænser for børnene, således at børnene, når de forlader vuggestuen, har udviklet sig til
at være sociale og emotionelle sunde børn, hvis fin- og grov motoriske færdigheder samt
sproglig udvikling er alderssvarende. Kvalitet er for os også omsorgsfulde og varme voksne,
som altid har børnenes trivsel i fokus. For os er det vigtigt, at børnene er trygge, og at de er
glade for at komme i vuggestuen. Vi er fagligt meget bevidste i vores arbejde og prioriterer
børnenes udvikling og trivsel/mistrivsel højt. Her ser vi forældrene som en vigtig sparring, og
den daglige samtale er derfor meget vigtig for os. For os er et godt forældresamarbejde alfa
omega og kommunikation er derfor i højsædet i vores institution. God kvalitet hos os er også
god, sund og alsidig mad, hvor børnene i deres tid i vuggestuen, stifter bekendtskab med
mange forskellige fødevarer. Respekt for forskellighed og plads til alle er noget vi tager meget seriøst.