Vuggestuen Tumlehuset
Vuggestuen Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted
gt@thisted.dk
99 17 36 60
61143465 / 61143466

Kalender

Forældresamarbejdet


Vi er børnenes talerør, så den daglige kontakt til vores forældre er meget vigtig. Vi vægter at
bruge meget tid på at formidle, hvordan barnets dag har været, så forældrene ved, at deres
barn er blevet set og hørt i løbet af dagen. Hver dag, når barnet afleveres, får vi en briefing om
barnet, således at vi ved, om der er særlige hensyn vi skal tage, for at støtte op om barnet i
løbet af dagen – f.eks. at barnets har sovet dårligt, ikke har spist morgenmad m.m. Vi afholder
årlige samtaler med forældrene og har ved behov mulighed for at tilbyde ekstra samtaler. Vi er
meget åbne overfor vores forældre og lægger ikke skjul på, at de er eksperter på deres børns
vegne, og at vi har brug for dem, for at få større kendskab til deres barn. Det er vigtigt for os, at
der er en ligeværdig dialog og en gensidig respekt mellem forældre og os, da det giver tryghed
og dermed åbnes der mulighed for en langt bedre sparring. Desuden bliver det nemmere at
give råd og vejledning. Det vigtigste for os, er at forældrene ved, at vi altid tager udgangspunkt i
barnets tarv.