Vuggestuen Tumlehuset
Vuggestuen Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted
gt@thisted.dk
99 17 36 60
61143465 / 61143466

Kalender

Børnemiljøet


Vi lægger stor vægt på at arbejde med børnenes psykiske trivsel, og vi gør meget ud af at være
anerkendende, således at barnet føler sig vigtig og god nok som han/hun er. Har vi børn, som
har det svært, er vi meget opmærksomme på at give ekstra omsorg i form af knus, sidde på
skød, vise forståelse for barnet ved at prøve at sætte ord på deres følelser/situation. Da vi langt
hen af vejen er børnenes talerør, er det vigtigt for os at have et tæt forældresamarbejde, så vi
kan finde ud af, hvad som er bedst for barnet. Fysisk: vi forsøger at udnytte de fysiske rammer
vi har så godt som muligt og er opmærksomme på ikke at begrænse os. Vi forsøger at
muliggøre tingene i stedet for at låse os fast i, at vi ikke kan. Det er vigtigt for os, at fysisk og
psykisk velvære går op i en højere enhed. I forhold til det æstetiske arbejder vi med de 5
sanser: Syn, høre, smag, lugte og følesanserne, Og vi forsøger så vidt muligt at skabe
sammenhæng i det arbejde, f. eks. se dyret, høre dyrelyden, føl på dyret. Føl på maden, duft
maden, smag maden, se maden osv.