Vuggestuen Tumlehuset
Vuggestuen Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted
gt@thisted.dk
99 17 36 60
61143465 / 61143466

Kalender

Læringsmiljøet


Vuggestuen er meget opmærksom på, at børnenes hverdag indeholder vaner, rutiner og
traditioner, samtidig med at vi stiller forskellige materialer og redskaber til rådighed for
børnene, så dagen indeholder nye udfordringer. Vi finder de aktiviteter/lege, som giver barnet
den passende udfordring/læring = Kognitive, sociale, emotionelle og personlige kompetencer.
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og tilbyder barnet forskellige aktiviteter,
såsom at være med i musik-/rytmikgruppen, turgruppen, motorikgruppen m.m.