Vuggestuen Tumlehuset
Vuggestuen Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted
gt@thisted.dk
99 17 36 60
61143465 / 61143466

Kalender

Inklusion


Vuggestuen er meget bevidst om vigtigheden af at arbejde med inklusion på alle niveauer, og at
det er af stor betydning for alle at føle sig som en del af fællesskabet. Dét at blive set, hørt,
inddraget og accepteret er vigtigt i vores arbejde, og vi forsøger hele tiden at skabe et miljø,
hvor børnene trives og føler, at det er ok at være den de er. Det er vigtigt for os at støtte op om
de børn, som har svært ved at begå sig f.eks. socialt. I en sådan situation vil vi hjælpe barnet
ved at ændre rammerne, så der er plads til barnet f.eks. ved at danne små grupper, lave
personaleændringer, guide barnet i legen med andre børn osv. For os er det også vigtigt at
inkludere forældre. Dette for at de også føler sig som en del af et fællesskab. Vi ønsker at
arbejde med ydre og indre faktorer og tror på, at det er dét, som skal til, hvis inklusion skal
lykkes.