Vuggestuen Tumlehuset
Vuggestuen Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted
gt@thisted.dk
99 17 36 60
61143465 / 61143466

Kalender

Sproginsats


Vores mål for det daglige sprogarbejde er at få sat ord på alle de handlinger og ting vi bruger og
gør, samt have fokus på dialogisk læsning. Det er vigtigt for os, at vi fortæller og samtaler
omkring bøger i stedet for ren oplæsning. Dette for at barnets skal udvikle et godt sprog.
For os er det naturligt at arbejde med sproget, da vores børn har en alder, hvor de skal lære
sproget, både det talende og sprogforståelsen. Vi snakker meget sammen med børnene og det
er vigtigt for os at nå rundt om alle børnene hver dag. Vi vil rigtig gerne arbejde struktureret med sproget og til det har vi et mål om at investere i sprogkasser, så vi kan arbejde med
forskellige temaer, såsom mad, dyr, familien, farver og former, kroppen, eventyr, m.m.
Vi arbejder meget bevidst på at bruge kroppen som redskab for sprogudvikling, herunder sang
og sanglege.