Vuggestuen Tumlehuset
Vuggestuen Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted
gt@thisted.dk
99 17 36 60
61143465 / 61143466

Kalender

Forældreråd

Generelt: om forældrerådet.

Forældrerådets beføjelser:

Forældrerådet fastsætter principper for den enkelte daginstitutions virksomhed. Som eksempel på områder, hvor forældrerådet kan lave principper, kan følgende nævnes:

- Pædagogiske mål og metoder - læreplaner.
- Normer for forplejning - frokostordning.
- Institutionens aktiviteter.
- Forældresamarbejdet.
- Information til forældre og andre.
- Samarbejde med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt.

Medlemmer af forældrerådet i Tumlehuset:

Formand:
Camilla Pedersen (mor til Nicolaj)

Medlemmer:

Lisbeth ( mor til Mille )

Christina ( mor til Liva og Laurits )

Camilla  ( August' mor) 


 

Institutionsvalgt:
Pædagogisk leder:
Gitte Thyrrestrup
gt@thisted.dk

Medarbejderrep: 
Dianna  Lynggaard

Områdeforældrebestyrelsens beføjelser:

Områdeforældrebestyrelsen udøver sit virke inden for de mål og rammer, der er fastsat af Thisted Kommunes Byråd eller Børne- og Familieudvalget.

I henholdtil til dagtilbudslovens bestemmelser har områdeforældrebestyrelsen følgende kompentencer og beføjelser:

- Fastsætte overordnede principper for områdeinstitutionens arbejde.
- Fastsætte overordnede principper for anvendelse af budgetrammenm.
- Indstillingsret til samt ret til at deltage i ansættelser i forbindelse med ansættelse af områdeleder og pædagogiske ledere.


Områdebestyrelsen i område midt:

Antal bestyrelsesformænd: 8
Antal medarbejdere: 3
Antal pædagogiske ledere: 2
Antal områdeledere: 1
Total: 14