Vuggestuen Tumlehuset
Vuggestuen Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted
gt@thisted.dk
99 17 36 60
61143465 / 61143466

Kalender

Vi er pr. 01/01-12 overgået fra at være en selvejende vuggestue til at blive en kommunal vuggestue under Thisted Kommune. Thisted Kommunes daginstitutioner er opdelt i 3 områder, Syd, Midt og Nord. Tumlehuset er i område Midt.
Den 01/01-13 flyttede vi i nye bygninger og skiftede samtidig navn fra Lejerbo vuggestue til vores nuværende navn Vuggestuen Tumlehuset.

Vores værdier:
Pædagogikken i vuggestuen bygger på respekt, glæde, leg, relationer og anerkendelse af det enkelte barns baggrund/forudsætninger samt ressourcer/kompetencer. Anerkendelse består i at den voksne ser og hører barnet på barnets egne præmisser og vi fokuserer på børnenes ressourcer frem for svagheder.
I praksis arbejder vi ud fra ”Tryg Base”, hvor én voksen sidder på gulvet eller på madrassen. Den voksne skal være fysisk og psykisk til stede som omsorgsgiver for barnet – den voksne skal med andre ord være til rådighed.

”Når et barn har en tryg base vil barnet bevæge sig væk i korte og stadig længere perioder og udforske, lege, eksperimentere, tage sociale kontakter, lære og indlære”. (Citat fra Niels Peter Rygård)

Vuggestuen er en flerkulturel institution beliggende i et socialt boligbyggeri, hvor vi har øget opmærksomhed på børn med særlige behov.

Vi er bevidste om at børnene, hver dag skal have mulighed for at komme ud på legepladsen samt på ture i nærmiljøet.
Når børn leger ude, får fantasien og samværet med andre stort spillerum og børnene udfordres både kropsligt og mentalt. Dermed har vi fokus på at børnene får størst mulig udbytte af udelivet.

Vi ligger stor vægt på at børnene har plads til at udvikle og tilegne sig færdigheder gennem bevægelse, da vi mener at bevægelse kan bruges til bl.a. at udvikle barnet sprogligt, socialt og emotionelt.
Vi er en vuggestue, som sætter en stor ære i, at børn og forældre føler sig velkomne.
Det er vigtigt for os, at der er plads til alle børn med de styrker og svagheder, det medfører. Vi
lægger stor vægt på anerkendelse og inklusion. Vi tilbyder børnene en alsidig hverdag med en
vis form for forudsigelighed. Dette for, at børnene skal føle sig trygge. Vi er en institution, der
elsker udelivet og er ude så tit vi kan og i alt slags vejr. Vi har meget fokus på børnenes motorik
og tænker både ude og inde i dét at bevæge sig og bruge sin krop. Dette fordi det er naturligt
for børn at bevæge sig og at det giver selvtillid og selvværd. For os er hvert barn unikt, og vi har
altid fokus på dét som barnet er god til.