Vuggestuen Tumlehuset
Vuggestuen Tumlehuset
Grønningen 12
7700 Thisted
gt@thisted.dk
99 17 36 60
61143465 / 61143466

Kalender

Værdier

KontaktoplysningerAktiviteter

Vi arbejder funktionsopdelt med forskellige aktiviteter / leg rundt i huset.

Børnene er delt op på 2 stuer. Sommerfuglen og Bamsestuen. Derudover er børnene også delt i aktivitets og spisegrupper (De små på stuerne, mellemgruppe og storegruppe)

Vi prioterer meget at komme ud hver dag. Enten på legepladsen eller på ture ud af huset.
Alle børn er en gang i ugen med i en bevægelsesgruppe, hvor vi tumler og leger i vores store "tumleland". Børnene er delt op efter alder.

Om tirsdagen er storegruppen på tur med madpakker ud af huset. (Minus dec til feb)  Det er ture ud af huset på diverse legepladser, besøg i andre institutioner samt ture til skov og strand. Mellemgruppen tager også på ture ud af huset.
Fredag har vi som udgangspunkt musik med alle børn.

Dagsrytmen:
6.15- 7.30: Morgenmad
7:30: Personalet deler sig ud i små grupper i huset og sætter forskellig aktivieter og leg i gang. Børnene vælger selv hvad de har lyst til. De helt små og nye børn er på stuerne. 

8.30: Deler os ud på stuerne og spiser knækbrød og rugbrød. Børnene skiftes før eller efter knækbrød.


9.15-10.45: Gruppevis er der aktiviteter, enten på legepladsen, på ture ud af huset, funktionsopdelt inde i huset eller til motorik i Tumleland.

10.45: Frokost og derefter putning
Mellemgruppen spiser i fællesrummet. 

Storegruppen spiser i Tumleland.

Lille Bamsen og Lille sommerfugl spiser på stuerne.

Kl. 12.00: De børn (ofte dem som sover 2 gange) har aktiviteter i Tumleland. 


13.45-14.00: Eftermiddagsmad serveres i grupperummene, som børnene står op til.

fra ca. 14.15:
Leg på legepladsen eller fri leg i fællesrum og Tumleland.
17.15: lukker for i dag.
Fredag 16.15.