Børnehaven Skovtrolden

Kalender


 • Tor 26 nov
  #Vi laver juledekorationer

 • Tor 26 nov
  T: Vi laver juledekorationer på pladsen.

 • Fre 27 nov
  T: Lege og aktiviteter på pladsen. Dokumentations og planlægnings arbejde

 • Fre 27 nov
  #Leg og aktiviteter på pladsen. Oprydning/opbygning

 • Fre 11 dec (07:30)
  Lucia - børn, kl 7.15

 • Man 28 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tir 29 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Ons 30 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tor 31 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

Børnehaven Skovtrolden - En barndom i naturen

Samarbejde med skoler


Brobygning med dagplejerne i Bedsted
Som den del af samarbejdet om overgangen, har vi 10 månedlige besøg af dagplejerne
med leg på pladserne og formidling af relevant viden for de nye børns trivsel.
Vi inviterer dagplejerne til årlig dagplejedag i skoven, i det ene af vores bålhuse, med
fællesaktiviteter, med mulighed for at dagplejerne og deres børn har en hel dag i skoven
med oplevelser til alle sanser. Hver jul, holder vi juleafslutning for dagplejerne,
sammen med den lokale kirke.
Ved børn i udsatte positioner med handleplan og særlig indsats, aftales et tværfagligt
sagsteammøde med forældrene og de involverede fagpersoner.

Brobygningsaftale med Bedsted Skole
Vi har sammen med Bedsted Skole en årlig revideret aftale om at mødes med børn
fra Skovtrolden og børn fra skolen.
I februar-marts har vi 5 ugentlige besøg, hvor vi besøger SFO/skole-intro og 0. kl og
får besøg af dem. Ældste årgang får desuden et til to besøg i januar-februar af 2.
klasse, som forberedelse til at blive læse-venner mellem næste års 0. kl. og 3. kl.
Vi har desuden fokus på at besøge eller invitere hinanden i løbet af året, hvor lejligheden
byder sig.
I august-september inviteres skoleledelsen til et kompetenceteam-/sagsteammøde,
hvis skoleudsættelse overvejes for et barn. Der arbejdes efterfølgende med en særlig
handleplan for at blive bedst mulig rustet til skolestart, det førstkommende eller følgende
år.