Børnehaven Skovtrolden

Kalender


 • Fre 11 dec (07:30)
  Lucia - børn, kl 7.15

 • Man 28 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tir 29 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Ons 30 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tor 31 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

Børnehaven Skovtrolden - En barndom i naturen

Læringsmiljøet


EN BARNDOM I NATUREN
- udvikling i relationer og læring til livet

Vi  bruger naturen til at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn - hele dagen. Vi er ude i naturen hele dagen og bruger naturen, herunder vejrets-, årstidernes- og døgnets skiften som pædagogisk redskab til at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi tager afsæt i en ressource- og relations-orienteret tilgang og i vores vision, vores værdier og vores pædagogisk læreplan.

Læringsmiljøer hele dagen - til alle børn, gennem planlagte og spontane pædagogiske aktiviteter, hverdagens rutiner og børnes egne lege.

Værdier:
Selvstændighed - fællesskaber - pionér-ånd
- At udvikle alle til en høj grad af selvstændighed
- At alle oplever - og er en del af stærke fællesskaber
- At alle oplever pionerånd, så de lærer at turde at prøve nyt og udvide grænser

Samvær, inddragelse og læring
Vi ser samværet i hverdagen, som hjælp til at understøtte børns læring og udvikling. Vi lægger stor vægt på ressourcesyn og relationsdannelse til det enkelte barn, som forudsætning for alle børns trivsel, læring og udvikling. Det gælder samvær ved måltiderne, inddragelse i praktiske opgaver og støtte og udfordring i børnenes egne lege i hverdagen. Alle medarbejdere har ansvar for didaktisk planlægning, udførelse og evaluering af de 3 planlagte pædagogiske læringsaktiviteter ugentligt, i de to børnegrupper, samt læringsmiljøer på begge pladser og i hverdagens rutiner, ud fra Skovtroldens pædagogiske læreplan.