Børnehaven Skovtrolden

Kalender


 • Tor 26 nov
  #Vi laver juledekorationer

 • Tor 26 nov
  T: Vi laver juledekorationer på pladsen.

 • Fre 27 nov
  T: Lege og aktiviteter på pladsen. Dokumentations og planlægnings arbejde

 • Fre 27 nov
  #Leg og aktiviteter på pladsen. Oprydning/opbygning

 • Fre 11 dec (07:30)
  Lucia - børn, kl 7.15

 • Man 28 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tir 29 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Ons 30 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tor 31 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

Børnehaven Skovtrolden - En barndom i naturen

Skovtroldens forældreråd 2020

Forældrebestyrelser i Thisted Kommunes Dagtilbud
Der er en områdeforældrebestyrelse for hvert af de to områder for daginstitutioner, Område 1 og Område 2. I hver daginstitution er der et forældreråd, hvor formanden sidder i områdeforældrebestyrelsen.

Børnhaven Skovtroldens forældreråd 2020:
Elsebeth Gisselbæk, Bastians mor, Hyldetroldene
Carsten Feldtmann, Björks far, Trolderødderne (formand)
Pia Brohus, Anders' og Mads' mor, Hyldetroldene
Torsten Abrahamsen, Noas far, Hyldetroldene
Jannie Vangsgaard, Mickis mor, Hyldetroldene
Eva Sloth, personalerepræsentant
Bjørn Carlsen, pædagogisk leder.

Generelt: om forældrerådet i institutionen og områdeforældrebestyrelsen:
Forældrerådets beføjelser:
Forældrerådet fastsætter principper for den enkelte daginstitutions virksomhed. Som eksempel på områder, hvor forældrerådet kan lave principper, kan følgende nævnes:
- Pædagogiske mål og metoder - læreplaner.
- Normer for forplejning - frokostordning.
- Institutionens aktiviteter.
- Forældresamarbejdet.
- Information til forældre og andre.
- Samarbejde med andre institutioner og lokalområdet i øvrigt.

---------------------

Områdeforældrebestyrelsen i Område 2:
For Naturbørnehaven Boddumhus (Boddum), Markblomsten (Vestervig), Skattekisten (Hurup), Børnehaven Skovtrolden (Bedsted), Koldbøtten (Koldby), Snedsted Børnehave, Vilsund Børnehus, Sjørring Børnehus og Hundborg Børnehus.
Antal bestyrelsesformænd: 9
Antal medarbejdere: 3
Antal pædagogiske ledere: 2
Antal områdeledere: 1
Total: 15

Områdeforældrebestyrelsens beføjelser:
Områdeforældrebestyrelsen udøver sit virke inden for de mål og rammer, der er fastsat af Thisted Kommunes Byråd eller Børne- og Familieudvalget.

I henholdtil til dagtilbudslovens bestemmelser har områdeforældrebestyrelsen følgende kompentencer og beføjelser:
- Fastsætte overordnede principper for områdeinstitutionens arbejde.
- Fastsætte overordnede principper for anvendelse af budgetrammen.
- Indstillingsret til samt ret til at deltage i ansættelser i forbindelse med ansættelse af områdeleder og pædagogiske ledere.