Børnehaven Skovtrolden

Kalender


 • Tor 26 nov
  #Vi laver juledekorationer

 • Tor 26 nov
  T: Vi laver juledekorationer på pladsen.

 • Fre 27 nov
  T: Lege og aktiviteter på pladsen. Dokumentations og planlægnings arbejde

 • Fre 27 nov
  #Leg og aktiviteter på pladsen. Oprydning/opbygning

 • Fre 11 dec (07:30)
  Lucia - børn, kl 7.15

 • Man 28 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tir 29 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Ons 30 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

 • Tor 31 dec
  Central kommunal fælles feriepasning

Børnehaven Skovtrolden - En barndom i naturen

Skovtrolden – en skov-børnehave
Børnehaven Skovtrolden er en skovbørnehave, bygget til 45 børn, pt. normeret til ca. 30 børn, beliggende i Rønhede Skov ved Bedsted Thy  – nær midtbyen, men ude midt i skoven.

Vi har faste baser for vores to børnegrupper i Skovtroldens bålhuse, som vi opholder os omkring, når vi ikke er længere inde i skoven på opdagelse og læring.

Naturpædagogik, læring og ressourcesyn
Børnehaven Skovtrolden har en særlig profil som skovbørnehave og bruger naturen til at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn - hele dagen. Vi er ude i naturen hele dagen og bruger naturen, herunder vejrets-, årstidernes- og døgnets skiften som pædagogisk redskab til at skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi tager afsæt i en ressource- og relations-orienteret tilgang og i vores vision, vores værdier og vores pædagogisk læreplan.

Højt til loftet
Skovtroldens primære mål er at styrke børns fantasi, kreativitet og selvstændighed, personlige og sociale kompetencer gennem en anderledes indholdsrig hverdag med førstehånds-naturoplevelser, masser af albuerum og højt til loftet.

Skovtroldens pædagogiske praksis handler om at lære børn, at færdes i naturen med respekt for dyr og planter. Det handler om, gennem det daglige samvær i naturen, at styrke børns kropslige og motoriske udvikling og præsentere dem for kulturelle værdier og traditioner med naturen som udgangspunkt.

Samvær, inddragelse og læring
Vi ser samværet i hverdagen, som hjælp til at understøtte børns læring og udvikling. Vi lægger stor vægt på ressourcesyn og relationsdannelse til det enkelte barn, som forudsætning for alle børns trivsel, læring og udvikling. Det gælder samvær ved måltiderne, inddragelse i praktiske opgaver og støtte og udfordring i børnenes egne lege i hverdagen. Alle medarbejdere har ansvar for didaktisk planlægning, udførelse og evaluering af de 3 planlagte pædagogiske læringsaktiviteter ugentligt, i de to børnegrupper, samt læringsmiljøer på begge pladser og i hverdagens rutiner, ud fra Skovtroldens pædagogiske læreplan.

Sund mad – hele dagen
Vi har særligt fokus på børnehavebarnets behov for varieret og sund kost i løbet af hele dagen for at kunne trives og udvikles.
Skovtrolden har sin egen frokostordning med køkkendame, der arbejder ud fra køkkendet i Skattekisten. Vi får dagligt leveret maden og serverer dagligt sunde kolde, lune eller varme frokostretter, ligesom alle børn tilbydes morgenmad dagligt og fælles forældrebetalt formiddags- og eftermiddagsmad. Vores kost er sammensat efter sundhedsstyrelses vejledning, www.altomkost.dk mht. indhold, mængder og ’sensoriske oplevelser’, så børnene tilbydes en rigt varieret og sund kost hele dagen.