Børnehuset Fasangården
Børnehuset Fasangården
Nordre Fasanvej 75
2000 Frederiksberg
fasangaarden@frederiksberg.dk
38 21 13 30
38 21 13 31

Nyheder

Ring venligst til Joan, 28981331 eller 38211331 for aftale om rundvisning.

Læs gerne vores anmeldte og uanmeldte tilsynsrapporter. Du finder dem under menupunktet "om Fasangården > Dokumenter".

 

 

Reggio Emilia


Reggio Emilia

Børnehuset Fasangården er inspireret af pædagogikken i daginstitutionerne i Reggio Emilia i Italien.

En pædagogik, hvor fantasien og kreativiteten er i ”højsædet”, og som udvikles gennem de udfordringer børnene får.

Vi arbejder bl.a. bevidst med kunst, som en del af den daglige pædagogik.

 

Det at udfolde sig gennem skabende og kreative udtryksformer giver barnet mulighed for at udtrykke sig på flere måder og gennem flere ”sprog”.

Vi arbejder bevidst med en pædagogik, som søger at bevare, kvalificere og stimulere så mange udtryks muligheder som muligt. Eks. Gennem teater, kroppen og fysiske udfoldelsesmåder, sanseintegration, legen, musik, forskning, fordybelse og det sproglige.

Det at have flere ”sprog” ses som en forudsætning for en alsidig personlighedsudvikling.

Inspirationen fra Reggio Emilia ses også i Fasangårdens fysiske indretning. Vi arbejder indretningsmæssigt med ”rum i rummet”, dvs. at rummet er delt op vha. lyssætning, møbler og afskærmninger, således at der skabes muligheder og steder, hvor det dels er muligt at lege i fred og ro, og hvor der også er plads til fordybelse.

Barnets spor:

På Fasangården sætter vi den pædagogiske ramme for børnenes læring og udvikling, men vejen frem mod målet er det enkelte barn selv med til at sætte ved aftryk af egne spor. Barnet viser denne vej igennem sin undren, fantasi og pirrende nysgerrighed.

Barnets spor fortæller os, hvem barnet er, hvad barnet er optaget af ,og derved hvilke ressourcer barnet har at bygge videre på - set i et udviklingsperspektiv.