Børnehuset Fasangården
Børnehuset Fasangården
Nordre Fasanvej 75
2000 Frederiksberg
fasangaarden@frederiksberg.dk
38 21 13 30
38 21 13 31

Nyheder

Ring venligst til Joan, 28981331 eller 38211331 for aftale om rundvisning.

Læs gerne vores anmeldte og uanmeldte tilsynsrapporter. Du finder dem under menupunktet "om Fasangården > Dokumenter".

 

 

Pædagogstuderende


Til kommende pædagogstuderende:

FORBESØG OG FORBEREDELSE:
Vi ser gerne, at du kommer på et forbesøg. Så kan du møde din vejleder, se praktikstedet, aftale foreløæbig mødetid og ordne evt. formaliteter.

Som forberedelse til praktikstart skal du have læst vores praktikbeskrivelse, læreplan og virksomhedsplan. Når du starter anbefaler vi, at du ser dig lidt om og lærer børn, kollegaer og forældre at kende, og at du sætter dig ind i husets arbejdsrytme, traditioner og kultur. Du bør også læse vores personalehåndbog, som det er en god ide at læse.


LITTERATUR:
Vi anbefaler at læse: ’Morgendagens Leonardo’ af Ole Andersen, Bente Sidenius’ materiale om barnets udvikling (det udlevere vi) og ’Børns Udvikling’ af Arne Poulsen.
Vi er desuden inspireret af Ann-Eisabeth Knudsens hjerneforskning og anbefaler endvidere at læse hendes bog ’Pæne piger og dumme drenge’.


LÆRINGSMÅL:
Ved praktikperiodens begyndelse fastlægger praktikstedet, seminariet og den studerende i fællesskab målene for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af praktikken. Målene skal ligge indenfor rammen af regler og praktik. Målformuleringen er baggrund for midtvejsevaluering og afsluttende vurdering. Målene skal være præcist formulerede – handlingsanvisende og evaluerbare.
Linjefaget skal medtænkes ved udarbejdelsen af læringsmålene. I praktikdokumentet dokumenteres den studerendes beskrivelser, refleksioner og overvejelser i forbindelse med dette.


OVERORDNEDE MÅL FOR DE TRE PRAKTIKKER:

1. praktikperiode:
Den studerende deltager i det praktiske arbejde, men er ikke en del af normeringen. Den studerende kan
øve sig i at iagttage, beskrive, tolke – f.eks. ved brug af feltdagbogen – samt planlægge og gennemføre
aktiviteter.

2. praktikperiode:
I lønnet praktik indgår den studerende i normeringen og repræsenterer derfor en vis arbejdsværdi.
Vi forventer her:
- At du deltager aktivt i arbejdet, samtidig med at du forholder dig som studerende.
- At du kan tage initiativer.
- At du er interesseret og søger udvikling, viden og erfaring.
- At du sætter dig ind i pædagogens rolle og ansvarsområde.
- At du bruger din feltdagbog.
- At du udarbejder dagsorden til vejledningstimerne og tager referat fra disse.
- At du er aktiv på vores pædagogmøder. Du har et fast punkt på dagsordenen, og vi forventer her, at du fortæller om din praktik og opgave.

3. praktikperiode:
I lønnet praktik indgår den studerende i normeringen og repræsenterer derfor en vis arbejdsværdi.
Vi forventer her:
- At du deltager aktivt i arbejdet, samtidig med at du forholder dig som studerende.
- At du tager initiativ.
- At du som studerende forholder dig åbent, nysgerrigt og interesseret – samtidig med at du søger udvikling, viden og erfaring.
- At du sætter dig ind i pædagogens rolle og ansvarsområde.
- At du bruger din feltdagbog.
- At du udarbejder dagsorden til vejledningstimer og tager referat af disse.
- At du er aktiv i faglige dialoger.
- At du sætter dig ind i den administrative side.
- At du observerer og reflekterer og handler på dette – både selvstændigt og i samarbejde med vejleder og kollegaer.
- At du tager initiativ til, planlægger og gennemfører pædagogiske aktiviteter med henblik på tankegangen ’Mål, middel, metode’.
- At du er aktiv på vores pædagogmøder. Du har et fast punkt på dagsordenen, og vi forventer her, at du fortæller om din praktik og opgave.


VEJLEDNING:
Vi bestræber os på at give vejledningstimer én gang hver anden uge i 2 timer eller efter behov. Til vejledningstimerne skal du selv forberede en dagsorden og efterfølgende tage referat. I vejledningen er der mulighed for at uddybe egne refleksioner, observationer, bekymringer og sejre – ved at vende disse med din vejleder får du skabt sammenhæng mellem teori og praksis.


GODKENDELSESPROCEDURE:
Senest efter 2/3 af praktikforløbet afholdes en midtvejsevaluering. Ved praktikkens afslutning giver praktikvejlederen en skriftlig begrundet udtalelse af det uddannelsesmæssige udbytte af perioden.

Husk, at du har tavshedspligt ifm. udarbejdelse af din praktikopgave og generelt under din praktik.