Børnehuset Fasangården
Børnehuset Fasangården
Nordre Fasanvej 75
2000 Frederiksberg
fasangaarden@frederiksberg.dk
38 21 13 30
38 21 13 31

Nyheder

Ring venligst til Joan, 28981331 eller 38211331 for aftale om rundvisning.

Læs gerne vores anmeldte og uanmeldte tilsynsrapporter. Du finder dem under menupunktet "om Fasangården > Dokumenter".

 

 

Digitale læringsmidler


It og iPads er en del af hverdagen på Fasangården.

Siden 2012 har vi haft iPads på både vores børnehavestuer og vuggestuer. Årsagerne er at:
- Institutionen bør afspejle samfundets brug af ny teknologi.
- Alle børn bør være fortrolige med den nye teknologi, når de begynder i skole – uafhængigt af den enkelte families kapacitet og resurser.
- Samarbejde om en iPad træner børnenes sociale kompetencer.
- Som personale må vi deltage i børnenes virkelighed for at kunne forstå den.
- Som institution vil vi gerne støtte børnenes ’digitale dannelse’, altså udvikling med it og teknik.
- Derudover kan vi som personale bruge iPads til at dokumentere det pædagogiske arbejde og børnenes hverdag på en mere nuanceret måde.


KOMMENDE POLITIK FOR IT OG IPADS

Fra starten har hensigten været at anvende vores iPads på en kvalificeret måde som et pædagogisk værktøj, samt at involvere alle ansatte i processen. Vi har taget udgangspunkt i iPad’ens ”medfødte” funktioner, og siden har vi forsynet maskinerne med forskellige apps, der opfylder den individuelle stues behov.

I 2013 har vi gjort status over iPad-projektet og konkluderede, at det var tid til at frisætte processen. Herved kunne vi bedre gøre os de praktiske erfaringer, som skal danne baggrund for en egentlig politik for it og iPads på Fasangården. Med frisættelsen kunne vi i højere grad lade børnene vælge apps og udvikle strategier for samarbejde om de relativt få maskiner. Vi opsatte projektorer på børnehavestuerne, hvorved vi skabte rammer for mere social aktivitet om spil og musik.

Siden sommeren 2014 har et udvalg med repræsentanter fra vuggestue og børnehave samlet op på erfaringerne fra stuerne og medarbejderne. På baggrund af disse erfaringer vil udvalget udarbejde et et strategi-udkast for brugen og udviklingen af digitale redskaber i vores pædagogiske arbejde. Også pga. indførelsen af Frederiksberg Børneintranet vil iPads blive uundværlige redskaber i den daglige dokumentation og kommunikation.