Børnehuset Fasangården
Børnehuset Fasangården
Nordre Fasanvej 75
2000 Frederiksberg
fasangaarden@frederiksberg.dk
38 21 13 30
38 21 13 31

Nyheder

Ring venligst til Joan, 28981331 eller 38211331 for aftale om rundvisning.

Læs gerne vores anmeldte og uanmeldte tilsynsrapporter. Du finder dem under menupunktet "om Fasangården > Dokumenter".

 

 

Remida


Til vores kunstprojekter anvender vi såkaldte ReMida-materialer. Det er genbrugsting, som tidligere har haft en anden funktion, f.eks. computerdele, tøj og køkkenredskaber. Tanken hører til Reggio Emilia-pædagogikken. Og navnet ReMida stammer fra sagnet om Kong Midas, der kunne skabe guld af alt, han rørte ved.

Arbejdet med de gamle ting rummer mange muligheder for læring og udvikling:
Ved at omdanne tingene udfordres børnene til at sanse og udforske, lege og skabe billeder, være kreative og fantasifulde, fordybe sig og opdage.

Men det har også videre rækkende potentiale:
Børnene begynder at forstå sig selv som problemløsere og ansvarlige samt udvikler selvfølelse og selvværd. Endvidere lærer de at samarbejde, tage ansvar, udvikle empati og danne venskaber.


Alle Fasangårdens pædagoger bliver løbende uddannet på ReMida Center Odense (www.remidacenterodense.dk).