Børnehuset Fasangården
Børnehuset Fasangården
Nordre Fasanvej 75
2000 Frederiksberg
fasangaarden@frederiksberg.dk
38 21 13 30
38 21 13 31

Nyheder

Ring venligst til Joan, 28981331 eller 38211331 for aftale om rundvisning.

Læs gerne vores anmeldte og uanmeldte tilsynsrapporter. Du finder dem under menupunktet "om Fasangården > Dokumenter".

 

 

Fasangårdens forældrebestyrelse

Forældrebestyrelsen er Fasangårdens øverste ledelse og har således ansvaret overfor de kommunale myndigheder. Bestyrelsen fastlægger de overordnede retningslinjer for det pædagogiske grundlag, for personalepolitikken og for økonomien i Fasangården.

Bestyrelsen består af forældrerepræsentanter, valgt på forældremøde, repræsentanter for personalegruppen samt institutionens leder og souschef. 

Valg af forældre til bestyrelsen finder sted på efterårets forældremøde. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der afholdes 4 bestyrelsesmøder årligt.

 

Fasangårdens forældrebestyrelse 2018/19:

Mette - Mor til Valdemar (Formand)

Meelissa - Mor til Wilfred og Vilja ( Næstformand )

Jacob - Far til Molly

Jennifer - Mor til Riley og Aubrey

Asma - Mor til Elias

Johan  - Far til August

Michael - Far til Vega

Mireia - Mor til Aniol og Miquel

Thea - Mor til Abel

Charlotte - Mor til Winston og Emmet

 

Personale bestyrelsesmedlemmer

Joan - Leder

Karina  - Souschef

Mia - Pædagog i vuggestuen

Frida - Medhjælper i Vuggestue

Personale suppleanter

Karen - Pædagog i Vuggestuen

           - Medhjælper