Børneinstitutionen Lindehuset
Børneinstitutionen Lindehuset
Finsensvej 82
2000 Frederiksberg
lindehuset@frederiksberg.dk
38211660
38211680

Kalender


  • Man 06 jul (07:00)
    IKKE SKOV I UGE 28,29,30,31

Nyheder

Skovbørnehave

Pædagogisk planlægning

Dialogisk læsning

Tumlesal

Vandrum

Vores VÆRDIER


I Lindehuset har vi fokus på følgende værdier:

Læring

Anerkendelse

Koncentration

Medbestemmelse

 

Læring:

Vi lærer hele tiden, livet igennem, børn benytter i høj grad deres kropsmuligheder for at sanse og begribe verdenen, og for at opnå læring og erfaringer. Det er de voksne som er ansvarlig for at læring finder sted i Lindehuset. Den finder sted igennem de daglige planlagte aktiviteter, ved den pædagogiske planlægning, og ved de daglige rutiner ved ex. måltiderne, i garderoben og ved den frie leg, samt den tætte kontakt immellem barn og de voskne.

 

Anerkendelse:

Vi opfatter her især verden ud fra eget syn og forståelse, og derfor er det vigtigt, at vi som professionelle er nysgerrig på andre syn, for derved at forstå den andres perspektiv. Dette gælder både når det drejer sig om børn, forældre samt kollegaer. Igennem nysgerrighed og bedre forståelse kan der derved dannes bedre og nye handlemuligheder.

 

Koncentration:

Vi har fokus på både den frie leg, samt fordybelse. Vi har i Lindehuset åbne døre, hvilket betyder at børnene kan bruge gangen samt de andre stue til at lege og udfører aktiviteter på. Når de daglige aktiviteter foregår, er det nødvindigt ift. fordybelse og koncentration, at dørene til stuerne er lukkede. De lukkede døre bruges til at skabe fordybende læringsrum for børnene, hvor unødig forstyrrelser forhindres, både fra andre børn samt voksne. Her kan 1-2 det pædagogiske personale udføre aktiviteter med en mindre gruppe børn alt efter alder og den enkelte aktivitet. Det er et krav at der foregår fordybende aktiviteter hver dag på alle stuer.

 

Medbestemmelse:

I Lindehuset i hverdagen vil medbestemmelse komme til udtryk igennem hele dagen, set ud fra barnets alder og udviklingstrin. blande de aktiviteter som personalet har planlagt, vil der være aktiviteter, som barnet i mindre grad kan være medbestemmende omkring, men hvor evt. ønsker kan opfyldes en anden dag. Der kan være nogle dage, hvor børn kan vælge imellem ex. at være ud på legepladsen eller lave aktiviteter på stuen. Det er de professionelle voksnes ansvar at alle børn gennemgår udvikling indfor de mål vi i Lindehuset har opsat. Derfor vil det også være de voksnes ansvar at sørge for at alle børn deltager i aktiviteter og ikke altid ex. vælger legepladsen. Overstående er kun et meget kort uddrag af vores samlede virksomhedsplan, som også forefindes på hjemmesiden.