Børnehuset Valhalla
Børnehuset Valhalla
Holger Danskes Vej 104
2000 Frederiksberg
valhalla@frederiksberg.dk
38211442

Nyheder

Lukkedage i 2020:

6-7-8. april

22. maj

5. juni

24-31. december

Fastelavn

Fredag d 21. feb.

Blomstens dag/ bedsteforældredag:

Vuggestuen den 14. maj

Børnehaven den 15. maj

Åbent hus i naturbørnehaven:

26. sep.

Sommerfest:

 

Bondegårdstur for vuggestuen:

25. og 26. juni

Generalforsamling:

6. oktober

Julefest:

10. december


 

Dagligdagen i vuggestuen


Vi har to vuggestueafdelinger, som i løbet af dagen er adskildt.
Når vi åbner kl. 7 er der fælles morgenmad for de børn, der har behov for det. Kl ca. 7.45 går vi tilbage til vores team/stuerne
Mellem 8.30 og 9.00( forskelligt fra team til team) får de børn, der har lyst, et lille måltid med rugbrød og frugt.
Derefter starter forskellige aktiviteter på stuerne.
Børnene bliver opdelt i mindre grupper, nogle laver f.eks. rytmik, kreative ting eller arbejder med sociale kompetencer. Nogle er på legepladsen eller på udflugt.
Det er vigtigt for os ikke at bryde børnenes sove rytmer, så de mindste børn skal måske have en formiddagslur.

Vi lægger meget vægt på bevægelse, sang og selvhjulpenhed. Det vil sige, børnene selv skal have lov til f.eks. tage tøj af og på, selv hælde mælk om, øse mad op fra skåle osv.

Kl. ca. 10.45 er der frokost, som er tilberedt af vores særdeles dygtige køkkenpersonale. De børn, der sover på dette tidspunkt, får selvfølgelig mad, når de vågner. Efter middagsmaden lægges de fleste børn til at sove. Ca. kl. 14.00 er der hjemmebagt brød, frugt og mælk. Derefter er der igen aktiviteter og leg.


Det er væsentligt for os, at alle er trygge ved barnets liv i vuggestuen. Vi gør os derfor umage for at orientere om, hvad der foregår i løbet af dagen, og vi bestræber os på at tale med jer om, hvordan barnets dag har været og samtidig at skrive lidt om dagens aktiviteter på tavlen eller hjemmesiden.

Der er indimellem forældrekaffe på stuerne, hvor forældre, børn og personale kan mødes på uformel vis. Og én gang om året holdes der teamforældremøde.

Når vuggestuebørnene er store nok til at komme i børnehaven, er det Valhalla der sørger for langsom tilvending. Vi finder ud af, hvilken stue barnet skal på, informerer forældrene og begynder at gå på besøg i børnehaven.
Vi prøver, så vidt muligt, at børnene følges med en eller to kammerater, eller komme over til en stue, hvor de i forvejen kender et par børn.

I kan se billeder af Valhalla under menuen: Valhalla inde og ude
I er velkomne til at downloade en folder om opstart i Valhallas vuggestue, hvis I vil vide mere.

www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=91291&pu=true