Børnehuset Valhalla
Børnehuset Valhalla
Holger Danskes Vej 104
2000 Frederiksberg
valhalla@frederiksberg.dk
38211442

Nyheder

Lukkedage i 2020:

6-7-8. april

22. maj

5. juni

24-31. december

Fastelavn

Fredag d 21. feb.

Blomstens dag/ bedsteforældredag:

Vuggestuen den 14. maj

Børnehaven den 15. maj

Åbent hus i naturbørnehaven:

26. sep.

Sommerfest:

 

Bondegårdstur for vuggestuen:

25. og 26. juni

Generalforsamling:

6. oktober

Julefest:

10. december


 

Valhalla inde og ude


Udendørs:
Børnehuset Valhalla har en dejlig stor legeplads til både store og små børn.
Legepladsen er opdelt for at fastholde vores pædagogik omkring små enheder og for at gøre legepladsen mere overskuelig for både børn og voksne. Vi har på den måde 3 vuggestue legepladser og 2 børnehave legepladser.
Legepladserne er udfordrende og indbyder til, at børnene bevæger sig rundt i de forskellige muligheder så som græs, små huler i buskene m.m. På legepladserne er der sandkasser, gynger, legehuse, rutchebane og en lille klatrehøj. Der findes desuden en masse legeting til sandkasserne samt diverse scootere og cykler. Børnehaven er så heldige at de har en fodboldbane

Indendørs:
Vuggestueafdelingerne, som hver består at 4 stuer, er i hver deres ende af ”vuggestuehuset”. I midten har vi vores Fællesrum . Fællesrummet er et rum som vi alle på skift bruger, til f.eks rytmik, drama, førskolearbejde m.m.
Vores gangarealer benyttes som fri-legs områder og her bliver der løbet, hoppet og kravlet i stor stil. Både gangarealet og de enkelte stuers indretning giver mulighed for kreativ og udfordrende leg.
I ”børnehavehuset” har vi to stuer i hver ende af huset, og et fælles gangareal. Alle grupperum består at et stort og to små rum. De små rum er indrettet på forskellig vis som: puderum, dramarum, køkkenrum o.a.

Se billeder af vores dejlige hus og legeplads her:
Vuggestuens legeplads:www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=91377&pu=true
Børnehavens legeplads: www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=91373&pu=true
Indenfor i børnehaven:www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=91367
Indenfor i vuggestuen:www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=91376&pu=true