Børnehuset Valhalla
Børnehuset Valhalla
Holger Danskes Vej 104
2000 Frederiksberg
valhalla@frederiksberg.dk
38211442

Nyheder

Lukkedage i 2020:

6-7-8. april

22. maj

5. juni

24-31. december

Fastelavn

Fredag d 21. feb.

Blomstens dag/ bedsteforældredag:

Vuggestuen den 14. maj

Børnehaven den 15. maj

Åbent hus i naturbørnehaven:

26. sep.

Sommerfest:

 

Bondegårdstur for vuggestuen:

25. og 26. juni

Generalforsamling:

6. oktober

Julefest:

10. december


 

Freja Bange Nyboe
Telefon: 42731498
E-mail: freja@nyboe.nu


Bestyrelsen i Valhalla fastsætter principper for institutionens arbejde og for anvendelsen af budgetrammen inden for de mål og rammer, der er fastsat af kommunen. Bestyrelsen ønsker et højt informationsniveau og vil – sammen med ledelsesteamet og det øvrige personale – arbejde for at fastholde en god pædagogisk og samarbejdsorienteret udvikling i Valhalla.

Bestyrelsen udgiver i samarbejde med ledelsen et nyhedsbrev.

Bestyrelsen holder møde hver 2. måned.
I oktober afholdes generalforsamling, hvor der bliver afholdt valg til bestyrelsen. Bestyrelsen er forældrenes repræsentant, når Valhalla har kontakt med politikere eller forvaltning.
Betyrelseshåndbogen finder du på: www.infoba.dk/documents/handler.ashx?did=1887