Børnehuset Valhalla
Børnehuset Valhalla
Holger Danskes Vej 104
2000 Frederiksberg
valhalla@frederiksberg.dk
38211442

Nyheder

Lukkedage i 2020:

6-7-8. april

22. maj

5. juni

24-31. december

Fastelavn

Fredag d 21. feb.

Blomstens dag/ bedsteforældredag:

Vuggestuen den 14. maj

Børnehaven den 15. maj

Åbent hus i naturbørnehaven:

26. sep.

Sommerfest:

 

Bondegårdstur for vuggestuen:

25. og 26. juni

Generalforsamling:

6. oktober

Julefest:

10. december


 

Værdier

Børnehuset Valhalla er en stor institution, men vi er opdelt i mindre enheder, dvs. to selvstændige vuggestue afdelinger, en børnehave og en Naturbørnehave. Dette har vi valgt for at gøre hverdagen mere tryg og overskuelig for alle. I kan her på hjemmesiden læse mere om dette.
Valhalla arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn, dvs. anerkender barnet som det er og ser på ressourcer frem for begrænsninger.
I Valhalla prioriterer vi rammer, som på en gang er udfordrende og trygge for barnet. Hvis barnet er trygt og føler sig anerkendt, vil det være nemmere at overskride nogle personlige grænser og på den måde udvikle sig. Vi arbejder med hele børnegruppen, men har fokus på det enkelte barns selvværd.
I Valhalla mener vi, at en god læreproces tager udgangspunkt i børnenes interesser og aktivitet, at de lærer ved at erfare, undersøge, eksperimentere og lege. Børn lærer mest, når de er aktive, nysgerrige, og det er vores opgave at skabe rammerne for gode læringsrum, både når det gælder voksenstyrede aktiviteter, og når det gælder børnenes egne aktiviteter.
I Valhalla mener vi, at det er vigtigt at skabe rum og mulighed for, at børnene kan lege meget, da det blandt andet er gennem leg, de udvikler sig. Børn leger det, de oplever og bruger legen til at bearbejde indryk.
Vi lægger stor vægt på, at børnene medinddrages, f.eks.når de ved måltidet selv er med til at smøre deres mad, hælde op og hjælpe med at dække bord. Vi prioriterer at bruge tid på, at børnene selv er med til af og påklædning, alt efter alder. Det er de små succesoplevelse i dagligdagen, der styrker selvværdet.
Vi vægter, at børnene udfordres motorisk. Vi laver mange bevægelseslege og rytmik/ løbeprojekter i vuggestuen og ligeledes i børnehaven. Vores stuer og legeplads / Naturbørnehave giver mange muligheder for bevægelse ( se billeder under menuen: legeplads og lokaliteter)

se vores bevægelsespolitik på:www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=91286&pu=true
se vores søvnpolitik på: www.infoba.dk/documents/handler.ashx?did=1889
se vores kostpolitik på: www.infoba.dk/handler/files.ashx?did=91281&pu=trueAktiviteter

I Valhalla har vi mange traditioner.
Vi fejrer jul og fastelavn,
og børnehaven pyntes med edderkopper og spin til Halloween.
Vi holder en årlig sommerfest for alle børn og voksne med underholdning og picnickurve.
Vi holder bedsteforældredage, hvor vi planter blomster og hygger.