Fjordbakken
Fjordbakken
Børnehaven: Kalundborgvej 48, Vuggestuen: Kalundborgvej 210
4300 Holbæk
Lene@Fjordbakken.dk
Børnehaven: 59 44 48 42
Vuggestuen: 30 33 51 55

Kalender

Den private børnehave ved fjorden - med plads til 72 børn i alderen 2,9-6 år. Børnehaven Fjordbakken er en privat institution, som administreres af Danske daginstitutioner. Vi arbejder tæt sammen med vores bestyrelse om de overordnede mål og rammer. Vi holder til i en stor gammel villa, direkte ned til Holbæk fjord.

1 november 2016 åbnede vi den private vuggestue Fjordbakken, hvor der er plads til 32 børn, med beliggenhed på Kalundborgvej 210. 

Natur og -fænomener


Naturen og naturfænomener

Naturen er en skøn legeplads for børn og voksne, hvor alle får mulighed for at udfolde og udvikle alle sanser. Samtidig skaber naturen fantasi, kreativitet og motorisk udfoldelse, hvor mulighederne er utallige. Naturen giver anledning til nysgerrighed, spørgsmål og eksperimenter, som kan give en større helhedsopfattelse og viden.

På grund af vores pragtfulde beliggenhed ved Holbæk fjord og skoven, bruger vi dagligt naturen som legeplads. Vi har rig mulighed for at opleve naturfænomener, f.eks. fjordens skiftende udseende, skyernes formationer, gennem de forskellige årstider. Herigennem lærer børnene om små dyr, planter og vækst.

Gennem vores naturoplevelser vil børnene opnå et kendskab samt en forståelse, respekt og ansvarlighed for naturen og miljøet, som samtidig lærer dem at være hensyntagende overfor dyr, træer, buske, blomster.

Mål:
• At børnene lærer naturen at kende samt udvikler respekt og forståelse for naturen og miljøet
• At børnene oplever naturen som rum for leg, udforskning, oplevelser og læring
• At børnene får kendskab til årstider og hvad der er karakteristisk for de forskellige årstider

Det betyder, at vores læringsmiljø skal indeholde:
• Ture til skov, strand, park, by, bondegård, zoo, Holbæk fjord osv.
• Mulighed for vækst inde og ude bl.a. blomster, frø, kerner
• Legeplads med træer, græs, sand, vand, osv.
• Bålsted
• Overnatning i det fri
• Spande, forstørrelsesglas og andre ting til at samle materialer i

Det betyder, at vi voksne skal:
• Bringe børnene til skov, strand, bondegård osv.
• Give børnene oplevelser i naturen samt udfordre dem i naturen
• Være rollemodeller ved at vise vores respekt og forståelse for naturen
• Give børnene mulighed for at samle materialer til bl.a. collager, små landskaber osv.
• Igangsætte små projekter f.eks. fra frø til blomst

Vi har nået, hvad vi ville, når:
• Børnene tager hensyn og viser respekt, når vi er i naturen
• Børnene bruger deres oplevelser fra naturen i viderefortællinger
• Børnene får en sund interesse for naturen og får lyst til at opleve og udfordre naturen

I det daglige betyder det at…….

Vi voksne:
• Tager børnene til skov, strand, bondegård osv.
• Giver børnene oplevelser i naturen samt udfordre dem i naturen
• Er rollemodeller ved at vise vores respekt og forståelse for naturen
• Giver børnene mulighed for at samle materialer til bl.a. collager, små landskaber osv.
• Igangsætter små projekter f.eks. fra frø til blomst

Vi har nået, hvad vi ville, når:
• Børnene tager hensyn og viser respekt, når vi er i naturen
• Børnene bruger deres oplevelser fra naturen i viderefortællinger
• Børnene får en sund interesse for naturen og får lyst til at opleve og udfordre naturen