Fjordbakken
Fjordbakken
Børnehaven: Kalundborgvej 48, Vuggestuen: Kalundborgvej 210
4300 Holbæk
Lene@Fjordbakken.dk
Børnehaven: 59 44 48 42
Vuggestuen: 30 33 51 55

Kalender

Den private børnehave ved fjorden - med plads til 72 børn i alderen 2,9-6 år. Børnehaven Fjordbakken er en privat institution, som administreres af Danske daginstitutioner. Vi arbejder tæt sammen med vores bestyrelse om de overordnede mål og rammer. Vi holder til i en stor gammel villa, direkte ned til Holbæk fjord.

1 november 2016 åbnede vi den private vuggestue Fjordbakken, hvor der er plads til 32 børn, med beliggenhed på Kalundborgvej 210. 

Opskrivningsoplysninger børnehave


Beløbet skal indbetales på:
Reg.nr.: 5292
Kontonr: 0000177533
senest 14 dage efter at opskrivningen er foretaget via en mail.

Der sendes en bekræftelse af opskrivningen på mail.

Du vil tilbudt plads pr. post ca. 2 mdr. før start.

Vi skal gøre opmærksom på, at pengene til opskrivning skal indbetales på følgende konto nr.:

Reg.nr.: 5292
Kontonr: 0000177533. og IKKE på det der står i nedenstående Link.

Vi beder dig sende en mail til os på lene@fjordbakken.dk med følgende oplysninger:

 • Barnets CPR-nr.
 • Barnets navn
 • Gadenavn og husnr.
 • Postnr. og by
 • Mors navn
 • Mors telefonnr.
 • Mors mailadresse
 • Fars navn
 • Fars telefonnr.
 • Fars mailadresse

  Husk at anfør om der ønskes opskrivning til vuggestuen eller børnehaven samt eventuelle bemærkninger (f.eks. søskende i børnehaven eller forhold, vi skal være opmærksomme på).