Fjordbakken
Fjordbakken
Børnehaven: Kalundborgvej 48, Vuggestuen: Kalundborgvej 210
4300 Holbæk
Lene@Fjordbakken.dk
Børnehaven: 59 44 48 42
Vuggestuen: 30 33 51 55

Kalender

Den private børnehave og vuggestue - med plads til ca. 45 vuggestuebørn i alderen 10 mdr til 2,9 år og ca. 75 børnehavebørn i alderen 2,9-6 år.

Fjordbakken er en privat integreret institution, som administreres af Danske daginstitutioner. Vi arbejder tæt sammen med vores bestyrelse om de overordnede mål og rammer. Børnehaven holder til i en stor gammel villa, direkte ned til Holbæk fjord på Kalundborgvej 48 og vuggestuen ligger i smuk landejendom ved den gamle frugtplantage på Kalundborgvej 210.

 

 Fjordbakkens pædagogiske profil

 Fjordbakkens pædagogiske profil er:

 •  At skabe tryghed, livsglæde og sammenhæng i barnets hverdag
 • Give børnene trygge, nære og harmoniske rammer for leg, læring og udvikling
 • At børnene bliver mødt med varme, omsorg, tillid og respekt, og på den baggrund skabe de rette betingelser for deres trivsel og udvikling
 • At arbejde ud fra en anerkendende pædagogisk tankgang
 • At være børnehaven hvor alle kan noget, betyder noget og ingen bliver overset eller glemt
 • At lære børnene at samarbejde og føle ansvarlighed over for sig selv og andre i et forpligtende fællesskab
 • At børnene mødes på deres individuelle udviklingstrin og stimulere der ud fra
 • At brug af naturen og udelivet i det daglige prioriteres højt
 • At forholdet til naturen afspejler sig i gode kostvaner og i det positive og sunde liv
 • At sang, højtlæsning og fortælling er en naturlig del af hverdagen
 • At skabe traditioner i hverdagen og i forbindelse med højtider, årstider og mærkedage
 • At skabe helhed og sammenhæng i barnets tilværelse fra børnehave tilskolestart/skolegang
 • At være børnehaven som alle kan lide at færdes i og som forældrene har tillid til
 • At børnene mødes af varme, engagerede og kompetente voksne
 • Gennem rammer og aktiviteter styrke børnenes kropsfornemmelse og fin- og grovmotorik og dermed øge deres selvstændighed og selvhjulpenhed
 • At skabe udfordringer, livslyst og livskvalitet som giver børnene energi og overskud, nysgerrighed, gå på mod og mulighed for ro og fordybelse
 • Gennem leg give børnene sanseoplevelser som stimulerer deres udfoldelse,indlevelsesevne, fantasi, initiativ og ansvarlighed
 • At livet udendørs ved fjorden, i skoven og på legepladsen er en naturlig del af hverdagen
 • Ved daglige fællessamlinger stimulere børnenes fællesskabsfølelse, sangglæde og rytmiske sans
 • Skærpe børnenes opmærksomhed og koncentration, og lære dem at lytte til andre og vente på tur
 • Gennem højtlæsning og fortælling stimulere børnenes nysgerrighed fantasi, sproglige og kulturelle kompetencer
 • At personalet ”brænder” for naturen, det udendørs liv, vores fælles værdier og det praktiske og pædagogiske arbejde i børnehaven
 • At børnehavens personale ser børnenes forskelligheder og på den baggrund skaber de rette rammer for det enkelte barns trivsel og udvikling
 • At personalet er meget synlige, troværdige og gode rollemodeller
 •  At personalet har mulighed for en løbende ajourføring og kompetent efteruddannelse
 • Arbejde med et højt informationsniveau mellem børnehave, børn og forældre vedrørende aktiviteter, dagligdagen og børnenes og børnehaven trivsel
 • At personale og forældre skal føle et fælles ansvar for børnenes og børnehavens hverdag og trivsel
 • At børn, forældre og personale møder hinanden med åbenhed, ærlighed, gensidig respekt og en god omgangstone