Børneambassaden
Børneambassaden
H.C. Ørstedsvej 19b
1879 Frederiksberg C
borneambassaden@frederiksberg.dk
3821 0401
2898 0401 (Carsten Hansen)

Kalender


  • Fre 30 aug
    Sommerfest for børnehaven

  • Ons 25 sep (17:00)
    Forældrebestyrelsesmøde

At begynde i dagtilbud


At begynde i dagtilbud

Ved jeres første besøg på Børneambassaden vil der så vidt muligt, være en pædagog fra den gruppe, som jeres barn skal gå i.

Barnets indkøringsperiode kan starte fra den dato, hvor barnet er indmeldt i institutionen.

Erfaringsvis varer en indkøringsperiode gennemsnitligt en til to uger. Dette skal dog ses i lyset af barnets alder - og endelig kan det gennemsnitlige have vide grænser.

Personalet er opmærksomme på, at det ikke blot er et barn, men en familie der starter et helt nyt afsnit i deres tilværelse. Mange af vores forældre er førstegangsforældre, og det at skulle overlade det dyrebareste er forbundet med mange overvejelser og følelser. Hvordan opstarten bliver afhænger hermed af mange faktorer: Jeres barn, hvor parate I er, og ikke mindst vores evne til at virke tillids- og tryghedsskabende.

Det er bl.a. via dialogen, vi skaber et tillidsforhold til hinanden. Vi ønsker at lægge op til en åben og ærlig kommunikationsform. Er der noget, I undrer jer over eller er usikre på, så kom endelig og tal med personalet eller ledelsen om det.

Enhver indkøringsperiode har "sit eget liv". Børn reagerer forskelligt, forældre ligeså. Nogle familier har god tid til indkøring, andre har kun kort tid.

Det væsentligste er, at der bliver indgået klare og tydelige aftaler forældre og personale imellem. Vi gør hvad vi kan for at give jeres barn og jer en så god og tryg start som overhovedet muligt.