Børneambassaden
Børneambassaden
H.C. Ørstedsvej 19b
1879 Frederiksberg C
borneambassaden@frederiksberg.dk
3821 0401
2898 0401 (Carsten Hansen)

Kalender


  • Fre 05 jun
    Lukket

  • Tor 18 jun
    Sommerfest for vuggestuen

  • Fre 26 jun
    Sommerfest for børnehaven

Nyheder

Nødberedskab 

Kære forældre.

Følg med i de mails I får gennem Infoba løbende i disse dage.

Der er løbende tilmelding til pasning en uge af gangen.

Det er desværre nødvendigt, at vi får jeres tilmeldinger for at vi kan tilbyde pasning til jeres børn.

 

Hvor informerer vi?
Vi kommunikerer jo normalt gennem Infoba og vil fortsat holde jer opdateret den vej, men da Infoba kan være lang tid om at sende mails ud, vil vi også informere gennem vores facebook side.

Du kan finde den ved at søge på Børneambassaden
 

Har I øvrige spørgsmål er de også velkomne.

 

Mvh.

 

Carsten Hansen

 

Se hvad Børneambassadden står for, og hvordan vores forældre oplever det i denne video

 

Den 24. februar havde vi uanmledt besøg fra arbejdstilsynet. Det gav os en grøn smiley

At begynde i dagtilbud


Ved jeres første besøg på Børneambassaden vil der så vidt muligt, være en pædagog fra den gruppe, som jeres barn skal gå i.

Barnets indkøringsperiode kan starte fra den dato, hvor barnet er indmeldt i institutionen.

Erfaringsvis varer en indkøringsperiode gennemsnitligt en til to uger. Dette skal dog ses i lyset af barnets alder - og endelig kan det gennemsnitlige have vide grænser.

Personalet er opmærksomme på, at det ikke blot er et barn, men en familie der starter et helt nyt afsnit i deres tilværelse. Mange af vores forældre er førstegangsforældre, og det at skulle overlade det dyrebareste er forbundet med mange overvejelser og følelser. Hvordan opstarten bliver afhænger hermed af mange faktorer: Jeres barn, hvor parate I er, og ikke mindst vores evne til at virke tillids- og tryghedsskabende.

Det er bl.a. via dialogen, vi skaber et tillidsforhold til hinanden. Vi ønsker at lægge op til en åben og ærlig kommunikationsform. Er der noget, I undrer jer over eller er usikre på, så kom endelig og tal med personalet eller ledelsen om det.

Enhver indkøringsperiode har "sit eget liv". Børn reagerer forskelligt, forældre ligeså. Nogle familier har god tid til indkøring, andre har kun kort tid.

Det væsentligste er, at der bliver indgået klare og tydelige aftaler forældre og personale imellem. Vi gør hvad vi kan for at give jeres barn og jer en så god og tryg start som overhovedet muligt.

 

Opstartsmøder for kommende vugestueforældre

Vi har hver kvartal opstartsmøder for kommende vuggestueforældre, hvor vi fortæller om hvad der er vigtigt at vide eller overveje i forbindelse med opstart i vuggestue.

Møderne er i 2020

Tirsdag d. d. 28. januar kl. 16:00

Tirsdag d. 21. april kl. 16:00

Tirsdag d. 25. august kl. 16:00

Tirsdag d. 20. oktober kl. 16:00 

Har du lyst til at deltage, så send os en mail på borneambassaden@frederiksberg.dk