Børneambassaden
Børneambassaden
H.C. Ørstedsvej 19b
1879 Frederiksberg C
borneambassaden@frederiksberg.dk
3821 0401
2898 0401 (Carsten Hansen)

Kalender


 • Fre 30 aug
  Sommerfest for børnehaven

 • Ons 25 sep (17:00)
  Forældrebestyrelsesmøde

Pædagogisk læreplan


Formålet med Børneambassaden

Børneambassadens overordnede formål er som det er beskrevet i dagtilbudsloven at fremme børns trivsel, udvikling og læring. Opgaven er funderet i et bredt børnesyn der har udgangspunkt i, at det har en værdi i sig selv at være barn.

Vi skal forebygge negativ social arv og eksklusion ved, at vi er en integreret del af både kommunens samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende indsats over for børn med behov for en særlig indsats. Vi skal desuden skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

På Frederiksberg er der to politisk bestemt pejlemærker for dagtilbud livsduelighed og skoleparathed.

Målet

Den opgave vores pædagogiske model skal løse, er derfor at sætte de organisatoriske rammer der skaber et læringsmiljø hvor der vil være de bedste betingelser for nærvær, tryghed, omsorg, tid og rum til leg og læring, og hvor arbejdet sker ud fra en anerkendende, inkluderende og ressourcetænkende tilgang til det pædagogiske arbejde.

Børneambassadens værdier

I Børneambassaden er de grundlæggende værdier i det pædagogiske arbejde med børnene nærvær, tryghed, omsorg, tid og rum til leg og læring. Vi vægter et aktivt udeliv, kreative aktiviteter samt en mangfoldighed i forhold til hverdagens øvrige aktiviteter. Vi arbejder ud fra en anerkendende, inkluderende og ressourcetænkende tilgang til det pædagogiske arbejde.

Institutionens mål og vision

Vi vil i Børneambassaden være kendt som en institution, der

 • Arbejder ud fra en anerkendende grundholdning og med et ressourceorienteret syn på børn og voksne.
 • Prioriterer et psykisk og fysisk sundt og sikkert miljø at færdes i.
 • Prioriterer, at børn og medarbejdere trives og udvikler deres potentialer i et respektfuldt og rummeligt miljø.
 • Prioriterer, at alle børn og voksne indgår i forpligtende netværk.
 • På alle niveauer opleves som en udviklende og effektiv institution.

 

Du kan læse den samlede læreplan under Dokumenter