Børneambassaden
Børneambassaden
H.C. Ørstedsvej 19b
1879 Frederiksberg C
borneambassaden@frederiksberg.dk
3821 0401
2898 0401 (Carsten Hansen)

Kalender


  • Tor 27 feb (17:00)
    Forældrebestyrelsesmøde

Nyheder

Inkluderende praksis


Inkluderende praksis

Vejledningen til dagtilbudsloven beskriver, at det i den pædagogiske læreplan skal det fremgå, om der er bestemte metoder og aktiviteter, der er særligt hensigtsmæssige i forhold til at tilgodese børn med særlige behov. Børn med særlige behov bør som udgangspunkt ikke udskilles fra resten af gruppen. Det er hensigten, at personalet skal sætte fokus på, hvilke metoder og aktiviteter mv., der er velegnede til at inkludere børn med særlige behov i gruppen. Vi tænker imidlertid inklusion bredere og i langt højere grad forebyggende og en tilgang til arbejdet fremfor et projekt for allerede marginaliserede børn.

På Frederiksberg arbejder alle dagtilbud med seks pejlemærker for inkluderende praksis. Disse pejlemærker er

  1. Alle børn skal opleve /have mulighed for at være en del af et fællesskab.
  2. Alle børn skal opleve at kunne bidrage til fællesskabet
  3. Personalet tager ansvar for udvikling af inkluderende fællesskaber
  4. Ledelsen skaber synlighed og tydelighed om arbejdet med den inkluderende praksis
  5. Forældrene er betydningsfulde medspillere
  6. Den fysiske indretning skal understøtte den inkluderende praksis

Vores arbejde mod de seks pejlemærker er beskrevet i vores pædagogiske læreplan. Da vi i høj grad ser den inkluderende praksis som en kontinuerlig indsat er arbejdet med dem beskrevet således.