Børneambassaden
Børneambassaden
H.C. Ørstedsvej 19b
1879 Frederiksberg C
borneambassaden@frederiksberg.dk
3821 0401
2898 0401 (Carsten Hansen)

Kalender


 • Tir 25 aug
  Opstartsmøde for nye forældre

 • Tir 25 aug (16:00)
  Infomøde til kommende vuggestueforældre

 • Ons 02 sep
  Forældremøde for storegruppen

 • Tir 08 sep (17:00)
  Forældrebestyrelsesmøde

 • Tir 20 okt
  Opstartsmøde for nye forældre

 • Tir 20 okt (16:00)
  Infomøde til kommende vuggestueforældre

 • Ons 21 okt (18:30)
  Forældremøde med valg til bestyrelsen

Nyheder

Nødberedskab 

Kære forældre.

Følg med i de mails I får gennem Infoba løbende i disse dage.

Der er løbende tilmelding til pasning en uge af gangen.

Det er desværre nødvendigt, at vi får jeres tilmeldinger for at vi kan tilbyde pasning til jeres børn.

 

Hvor informerer vi?
Vi kommunikerer jo normalt gennem Infoba og vil fortsat holde jer opdateret den vej, men da Infoba kan være lang tid om at sende mails ud, vil vi også informere gennem vores facebook side.

Du kan finde den ved at søge på Børneambassaden
 

Har I øvrige spørgsmål er de også velkomne.

 

Mvh.

 

Carsten Hansen

 

Se hvad Børneambassadden står for, og hvordan vores forældre oplever det i denne video

 

Den 24. februar havde vi uanmledt besøg fra arbejdstilsynet. Det gav os en grøn smiley

Inkluderende praksis


Inkluderende praksis

Vejledningen til dagtilbudsloven beskriver, at det i den pædagogiske læreplan skal det fremgå, om der er bestemte metoder og aktiviteter, der er særligt hensigtsmæssige i forhold til at tilgodese børn med særlige behov. Børn med særlige behov bør som udgangspunkt ikke udskilles fra resten af gruppen. Det er hensigten, at personalet skal sætte fokus på, hvilke metoder og aktiviteter mv., der er velegnede til at inkludere børn med særlige behov i gruppen. Vi tænker imidlertid inklusion bredere og i langt højere grad forebyggende og en tilgang til arbejdet fremfor et projekt for allerede marginaliserede børn.

På Frederiksberg arbejder alle dagtilbud med seks pejlemærker for inkluderende praksis. Disse pejlemærker er

 1. Alle børn skal opleve /have mulighed for at være en del af et fællesskab.
 2. Alle børn skal opleve at kunne bidrage til fællesskabet
 3. Personalet tager ansvar for udvikling af inkluderende fællesskaber
 4. Ledelsen skaber synlighed og tydelighed om arbejdet med den inkluderende praksis
 5. Forældrene er betydningsfulde medspillere
 6. Den fysiske indretning skal understøtte den inkluderende praksis

Vores arbejde mod de seks pejlemærker er beskrevet i vores pædagogiske læreplan. Da vi i høj grad ser den inkluderende praksis som en kontinuerlig indsat er arbejdet med dem beskrevet således.