Børneambassaden
Børneambassaden
H.C. Ørstedsvej 19b
1879 Frederiksberg C
borneambassaden@frederiksberg.dk
3821 0401
2898 0401 (Carsten Hansen)

Kalender


  • Fre 30 aug
    Sommerfest for børnehaven

  • Ons 25 sep (17:00)
    Forældrebestyrelsesmøde
Formand: Line Thisen
E-mail: borneambassaden@frederiksberg.dk

 

Forældrebestyrelsen består af

Formand: Line Thisen (valgt i 2018)

Næstformand: Anna Thalow (valgt i 2017)

Forældrevalgte medlemmer: Dorte Raahave (valgt i 2017), Sophie Holmer (valgt i 2017), Züleyha Køse (valgt i 2018), Anna Marker (valgt i 2018) & Sandra Tøttenbrog (valgt i 2018)

Personalevalgte medlemmer: Sanne Petersen, Lars Sjølund

Forældrevalgte suppleanter: Tilda Stallknecht, Majken Madsen, Conni Liang, Parvaneh Ghorbani & Mille Rude

 

Alle dagsordner og referater kan læses her på hjemmesiden under dokumenter.

 

Forældrebestyrelsen vælges på forældremødet i oktober måned. Medlemmer og suppleanter vælges direkte, medlemmer for 2 år og suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det efterfølgende møde.

Vi har en aktiv og engangeret forældrebestyelsen på Børneambassaden, bl.a. er med til at fastlægge de pædagogiske principper og vores pædagogiske læreplan.

Bestyrelsens lovgrundlag kan læses i Dagtilbudslovens §14 om bestyrelser samt §15 om bestyrelsens arbejde. Du kan læse mere på borger.dk

Ydermere kan I læse om Kommunens rammer for forældrebestyrelsens arbejde på Frederiksberg Kommunes hjemmeside