Børneambassaden
Børneambassaden
H.C. Ørstedsvej 19b
1879 Frederiksberg C
borneambassaden@frederiksberg.dk
3821 0401
2898 0401 (Carsten Hansen)

Kalender


  • Fre 05 jun
    Lukket

  • Tor 18 jun
    Sommerfest for vuggestuen

  • Fre 26 jun
    Sommerfest for børnehaven

Nyheder

Nødberedskab 

Kære forældre.

Følg med i de mails I får gennem Infoba løbende i disse dage.

Der er løbende tilmelding til pasning en uge af gangen.

Det er desværre nødvendigt, at vi får jeres tilmeldinger for at vi kan tilbyde pasning til jeres børn.

 

Hvor informerer vi?
Vi kommunikerer jo normalt gennem Infoba og vil fortsat holde jer opdateret den vej, men da Infoba kan være lang tid om at sende mails ud, vil vi også informere gennem vores facebook side.

Du kan finde den ved at søge på Børneambassaden
 

Har I øvrige spørgsmål er de også velkomne.

 

Mvh.

 

Carsten Hansen

 

Se hvad Børneambassadden står for, og hvordan vores forældre oplever det i denne video

 

Den 24. februar havde vi uanmledt besøg fra arbejdstilsynet. Det gav os en grøn smiley

Formand: Anna Thalow 
E-mail: borneambassaden@frederiksberg.dk

Formand: Anna Thalow 

Næstformand: Dorte Raahave 

 

Alle dagsordner og referater kan læses her på hjemmesiden under dokumenter.

 

Forældrebestyrelsen vælges på forældremødet i oktober måned. Medlemmer og suppleanter vælges direkte, medlemmer for 2 år og suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det efterfølgende møde.

Vi har en aktiv og engangeret forældrebestyelsen på Børneambassaden, bl.a. er med til at fastlægge de pædagogiske principper og vores pædagogiske læreplan.

Bestyrelsens lovgrundlag kan læses i Dagtilbudslovens §14 om bestyrelser samt §15 om bestyrelsens arbejde. Du kan læse mere på borger.dk

Ydermere kan I læse om Kommunens rammer for forældrebestyrelsens arbejde på Frederiksberg Kommunes hjemmeside