Børnehuset Carlsvognen
Børnehuset Carlsvognen
Rahbeks Allé 19
1801 Frederiksberg C
carlsvognen@frederiksberg.dk
38 21 17 60
kontor; 38 21 17 61

Nyheder

rundvisninger i januar er aflyst gr, Covid19

 

Antal børn (dd)

Vi har i øjeblikket 27 børn under 3 år, og 57 børn ældre end 3 år.


Adgang til udendørs legearealer

Ja - vi har Frederiksbergs skønneste, grønne og hyggeligste  natur legeplads (og den største if. antallet af børn)Indretning af udendørs legearealer

Legepladsen er en naturlegeplads. Den er opdelt i mindre rum og er godt beplantet med både buske og gamle træer, sådan at der opstår mange spændende huler og gemmesteder. Legepladsen er fælles for både vuggestuen og børnehaven. Vi bruger vores fantastiske legeplads året rundt.Supplerende om indretning og lokaler

Vuggestuen er placeret i en helt ny bygning fra sommeren 2016 og børnehaven er beliggende i en gammel villa i flere etager med trapper, hvor garderoberne er placeret i kælderetagen.

I 2018 er vores villa renoveret fra kælder til kvist. Vi har fået et stort  produktionskøkken der kan lave mad til alle Carlsvognens børn. Lukkedage

- Fredag i forbindelse med Kr. Himmelfart.
- Grundlovsdag den 5. juni.
- Den 24. december.
- Dagene mellem jul og nytår. Alternativ pasning

Der er tilbud om alternativ pasning den indeklemte fredag i forbindelse med Kr.Himmelfart, samt dagene mellem jul og nytår.
pasningen vil foregår i Frederiksberg Kommunes institution Børneambassaden på HC.Ørstedsvej.Tidspunkt for skift

Når vuggestuebørnene er ca. 2½ år rykker de over på vores småbørnsstue. Der er børnene i alderen ca. 2½ år op til ca. 4 år. Fra ca. 4 år og til SFO/skolestart er børnene på 1. sal.Type

Carlsvognen er et kommunalt børnehus.

Vores åbningstider er:

  • mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 7.00-17.00
  • onsdag fra kl. 7.00-16.45
  • fredag fra kl. 7.15-16.30

 Etableringsform

Kommunalt Børnehus i Frederiksberg KommuneAldersgrupper

0-6 år.Særtræk

Carlsvognen har tilknyttet en minibus med plads til max.17 personer. Bussen kører hver dag ud i naturen med 14 børnehavebørn og 2 voksne (en pædagog og en medhjælper), i tidsrummet kl. 9.30 til senest kl.15.00. 
For at kunne køre med bussen skal jeres barn være fyldt 3 år. Frederiksberg kommune har lavet et kørselsreglement som institutionen følger. Det betyder at I som forældre skal underskrive en samtykkeerklæring om, at jeres barn må køre med i bussen. Børnene er selvfølgelig altid fastspændt i godkendte sikkerhedsseler under kørslen.
Bus ordningen er en vigtig del af Carlsvognens pædagogiske værdigrundlag. Vi har mange års erfaring i at køre ud i naturen, vi kender mange gode og spændende steder med masser af muligheder for fysisk udfoldelse og for at lære børnene om naturen. Vi oplever at børnene har stort udbytte af at deltage. Vores normering og snævre fysiske rammer gør også at det er nødvendigt at komme af sted med bussen hver dag, og kun I sjældne tilfælde er nødt at blive hjemme.
Det betyder også, at I som forældre vælger bus ordningen til når I vælger Carlsvognen som institution til jeres barn. Vi har brug for at I bakker op om at bussen kan køre til tiden og at børnene er forberedt og ”klar til afgang” på deres faste bus -dag. Nogle af børnene er særlig glade for at være på bustur og de vil kunne komme med flere gange om ugen, hvis der er ledige pladser. Børn der har bus-dag vil kun i særlige tilfælde og altid kun efter aftale med personalet på barnets stue kunne undtages fra bustur.
 De 2 stuer på 1. sal har bus-dage fra mandag - torsdag. Alle børn på 1. sal har fast turdag.  Fredage kører bussen med børn fra Løvestuen, hvor vi kører på skift med de børn der er fyldt 3 år. Der hænger en turliste med navne på de børn der kører på de respektive ugedage på opslagstavlen ved børnehavestuerne. Forældrebetalt madordning

Der er en forældrebetalt madordning for vuggestuebørn. Ordningen gælder indtil den måned barnet fylder 3 år.

Fra omkring november måned 2018 er vores nye produktionskøkken færdigt. Det betyder at alle børn bliver en del af madordningen if. frokostmåltidet.  Børnehavebørnene skal selv medbringe en eftermiddagsmadpakke.Madpolitik

Vi henviser til Carlsvognens Mad og Måltidspolitik
 Venteliste

Kontakt Frederiksberg kommune for at komme på veneteliste.