Børnehuset Carlsvognen
Børnehuset Carlsvognen
Rahbeks Allé 19
1801 Frederiksberg C
carlsvognen@frederiksberg.dk
38 21 17 60
kontor; 38 21 17 61

Nyheder

rundvisninger i januar er aflyst gr, Covid19

 

Dagens gang i Carlsvognen


Dette afsnit beskriver hvordan en almindelig dagrytme i Carlsvognen ser ud. Afhængig af årstiderne og dagens aktuelle vejr vil der altid være forskel på hvornår og hvor længe vi er ude og inde.
Der er altid færrest medarbejdere i ydertimerne (før kl. 9.30 og efter kl. 16), og derfor betragter vi os som et helt hus, hvor vi skal planlægge tingene i fællesskab – vi hjælper hinanden. Det kommer især til udtryk de dage der er fravær blandt de faste medarbejdere. Vores budget betyder at vi skal være yderst fokuserede på hvorledes vi anvender de få vikarressourcer vi har bedst muligt i forhold til antal børn og medarbejdere til råde. Kan vi evt. undvære en vikar ved at rykke rundt på medarbejderne ? Formiddagen er principielt der vi kan være mest ”egoistiske” og planlægge ting primært for de enkelte stuer. Selvfølgelig under hensynstagen til rammerne for dagen og hvordan dagen ser ud for hele huset generelt, om der er fravær, fælles-ting/ aktiviteter planlagt osv.

Kl. 7.00 (fredage kl. 7.15) Carlsvognen åbner altid på Løvestuen for både vuggestuen og børnehaven. Børnene leger og de børn der vil, spiser morgenmad mellem kl. 7.00 og 7.50. Vi bestræber os på at sige godmorgen til både børn og forældre og sørger for at alle får sagt ordentligt farvel til mor og far – måske er der nogle der gerne vil vinke fra vinduet på kontoret. Fra Kl. 8.00 fordeler vi os rundt om på stuerne i forbindelse med, at flere medarbejdere møder ind. Der møder ofte mange børn ind mellem kl. 8.00-8.30 i dette tidsrum leger børnene frit men selvfølgelig under opsyn, således at personalet har tid til at vinke farvel og modtage beskeder fra forældrene. Der vil være morgener hvor der er særligt travlt og kø for at forældre og børn kan få sagt farvel. Kl. ca. 9.15 samles vuggestuebørnene og spiser formiddags mad (uddybes i afsnit om mad og måltid) også på Løvestuen tilbydes børnene en lille formiddags mad. Kl. ca. 9.30 er alle børn mødt ind, med mindre andet er aftalt. Planlagte aktiviteter igangsættes jf. de enkelte stuers 3-ugersplaner. Bussen gør klar til afgang , rygsække pakkes og børnene samles. Ca. ved 11-tiden holder børnehavestuerne en samling med sang, snak og leg. Derefter spiser alle stuerne frokost. Efter maden små leger børnene på stuerne, der ryddes af og vaskes borde efter frokost. Løvestuens sovebørn puttes, blebørnene skiftes, der ryddes op på stuerne og badeværelser. Ved 12 -tiden går alle de børn der ikke sover på legepladsen. Vuggestuen spiser ca. kl. 10.45-11.00 efter maden ryddes af bordene, børnene pusles og der små leges, børnene puttes. Personalet rydder op fejer og ordner badeværelser. Mens børnene sover er der altid en medarbejder der har ”sovevagt”. Dette gælder både for vuggestuebørnene og Løvebørnene. Efterhånden som børnene vågner samles alle” oppebørnene” på den ene af stuerne, børnene pusles og får tøj på. Ved ca. 14 -14.30 tiden spiser alle børnene eftermiddags mad på stuerne i sommerhalvåret spiser børnehaven nogle gange udenfor. I vinterhalvåret prioriterer vi at rydde legepladsen op inden vi går ind og spiser eftermiddags mad. Fra ca. kl. 15 og resten af eftermiddagen leger børnene på stuerne eller på legepladsen afhængig af årstiden og dagens vejr. Er vi indenfor sidst på eftermiddagen samles børnene på den ene af stuerne i henholdsvis børnehaveafdelingen og vuggestueafdelingen, mens resten af huset lukkes så rengøringen kan komme til at gøre ordentligt rent efter lukketid.