Børnehuset Carlsvognen
Børnehuset Carlsvognen
Rahbeks Allé 19
1801 Frederiksberg C
carlsvognen@frederiksberg.dk
38 21 17 60
kontor; 38 21 17 61

Nyheder

rundvisninger i januar er aflyst gr, Covid19

 

Marte Meo


Kort introduktion til Marte Meo metoden: I Carlsvognen har vi i personalegruppen valgt at arbejde med Marte Meo metoden, som en integreret del af hverdagen. Denne videns baserede metode danner baggrund for det fælles pædagogiske værdigrundlag vi arbejder ud fra.
Marte Meo betyder ”ved egen kraft” og er en metode, der har til hensigt at støtte forældre og professionelle omsorgsgivere i udviklingen af deres kommunikation og samspil med børn (eller andre, som har brug for støtte i deres udvikling). Det er således en metode, som er brugbar for pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, socialrådgivere og andre professioner, der arbejder med børn, unge eller familier.
Det er hollænderen Maria Aarts, som har udviklet metoden igennem de sidste 25 år. Ved at tage udgangspunkt i det velfungerende samspil mellem børn og voksne har hun udviklet principperne for den udviklingsstøttende dialog. I forlængelse af dette har Maria Aarts arbejdet med, hvordan information overføres til voksne, som ønsker at udvikle og forbedre samspillet.
Marte meo metoden er baseret på analyse af korte videooptagelser af samspillet mellem en voksen og et eller flere børn. På baggrund heraf foretages en analyse af samspillet, og der gives en tilbagemelding til den voksne som er med på videooptagelsen. I tilbagemeldingen fokuseres der på at vise den voksne, hvor denne har sine ressourcer i samspillet ud fra konkrete videoklip. Lærings ideen i Marte Meo metoden er, at den voksne udvikler sig ved at blive opmærksom på sine styrker og ressourcer.
Kommunikationsprincipperne som man kigger efter er:
Om den voksne ser barnets initiativ
• følger initiativet
• venter på barnet
• bekræfter barnets initiativ – ved nik, smil eller udtryk
• sætter ord på barnets handling eller udtryk
• sætter ord på egne tanker eller handlinger
• guider barnet trin for trin, når barnet har brug for det i en aktivitet
• støtter barnet i at skabe og udvikle sociale relationer til andre børn
Alt i alt kan man sige at Marte Meo metoden er en konkret og løsningsorienteret vejledning for bl.a. professionelle, som ønsker at udvikle deres kommunikative kompetencer i den pædagogiske relation.