Børnehuset Carlsvognen
Børnehuset Carlsvognen
Rahbeks Allé 19
1801 Frederiksberg C
carlsvognen@frederiksberg.dk
38 21 17 60
kontor; 38 21 17 61

Nyheder

rundvisninger i januar er aflyst gr, Covid19

 

Fysiske rammer


Vuggestuen: Vores vuggestueafdeling har to stuer. Døren mellem stuerne gør, at børnene en del af dagen frit kan færdes mellem stuerne. Desuden har vuggestuen et lille rum der både er mødelokale, og hvor der er mulighed for at gå fra med en lille gruppe børn og læse en bog, spille spil og hygge sig.
Alle vuggestuebørnene sover udenfor året rundt. Krybbeområdet er overdækket med tag hen over alle krybberne.
Børnehaven: Børnehaveafdelingen er i tre etager. I stueetagen ligger Løvestuen, kontor, personale rum og køkken og på 1. sal er stuerne Store Bjørn og Nordstjernen.
I kælderen er indgangen til børnehaven og børnehave børnenes garderober, og i øvrigt er der depotplads, vaskerum og personale garderobe.
Digitale stemningsbilleder : I stueetagen og på gangen på 1. sal i børnehave afdelingen hænger en fladskærm der viser digitale stemningsbilleder fra vores hverdag. I vuggestuen hænger skærmen i garderoben. Billederne vil typisk være fra busture, legepladsen, aktiviteter fra stuerne.
Legepladsen: Er en naturlegeplads. Den er opdelt i mindre rum og er godt beplantet, sådan at der opstår mange spændende huler og gemmesteder. Legepladsen er fælles for både vuggestuen og børnehaven.
Højt oppe i et fældet elmetræ er der udskåret en figur der forestiller en fugl.
Kreativt værksted: I et hjørne af legepladsen har vi sat en skurvogn op og lagt fliser foran, her har vi kreativt værksted med bl.a. maling og træ.
Bålplads: Vi har et dejligt overdækket bål sted, hvor vi laver bål mad, pølser og snobrød eller sidde og hygger os ved bålet. Vi har plantekasser, hvor vi kan plante forskellige ting og sager. Da det er en gammel villa have, er der store gamle frugttræer, som udover at give gode frugter, vi kan spise, også er glimrende klatre træer. Desuden har legepladsen et fliseareal og stinet hvor børnene kan cykle. Vi har flere dejlige store græsplæner, og en lille græsplæne med flagtang. Her hejser vi flaget når et barn har fødselsdag.
Minibussen: Carlsvognen har tilknyttet en minibus med plads til max.17 personer. Bussen kører hver dag ud i naturen med 12 børnehavebørn og 2 voksne (en pædagog og en medhjælper), i tidsrummet kl. 9.30 til senest kl.15.00.
For at kunne køre med bussen skal jeres barn være fyldt 3 år. Frederiksberg kommune har lavet et kørselsreglement som institutionen følger. Det betyder at I som forældre skal underskrive en samtykkeerklæring om, at jeres barn må køre med i bussen. Børnene er selvfølgelig altid fastspændt i godkendte sikkerhedsseler under kørslen.
Bus ordningen er en vigtig del af Carlsvognens pædagogiske værdigrundlag. Vi har mange års erfaring i at køre ud i naturen, vi kender mange gode og spændende steder med masser af muligheder for fysisk udfoldelse og for at lære børnene om naturen. Vi oplever at børnene har stort udbytte af at deltage. Vores normering og snævre fysiske rammer gør også at det er nødvendigt at komme af sted med bussen hver dag, og kun I sjældne tilfælde er nødt at blive hjemme.
Det betyder også, at I som forældre vælger bus ordningen til når I vælger Carlsvognen som institution til jeres barn. Vi har brug for at I bakker op om at bussen kan køre til tiden og at børnene er forberedt og ”klar til afgang” på deres faste bus -dag. Nogle af børnene er særlig glade for at være på bustur og de vil kunne komme med flere gange om ugen, hvis der er ledige pladser. Børn der har bus-dag vil kun i særlige tilfælde og altid kun efter aftale med personalet på barnets stue kunne undtages fra bustur.
De 2 stuer på 1. sal har bus-dage fra mandag - torsdag. Alle børn på 1. sal har fast turdag. Fredage kører bussen med børn fra Løvestuen, hvor vi kører på skift med de børn der er fyldt 3 år. Der hænger en turliste med navne på de børn der kører på de respektive ugedage på opslagstavlen ved børnehavestuerne.