Børnehuset Carlsvognen
Børnehuset Carlsvognen
Rahbeks Allé 19
1801 Frederiksberg C
carlsvognen@frederiksberg.dk
38 21 17 60
kontor; 38 21 17 61

Nyheder

rundvisninger i januar er aflyst gr, Covid19

 

Arbejdsdage


Afhængig af mængden af opgaver planlægger bestyrelsen 1-2 dage årligt hvor der er arbejdsdage fra kl. 10.00 – 14.00 (dagene er placeret på en lørdag eller søndag) her glæder vi os til at se rigtig mange af jer til sammen med jeres børn til at få lavet nogle af vores ønsker og små projekter ude og inde (f.eks. vasket krybber, malet borde på legepladsen m.m.)Forældrebestyrelsen er tovholdere på opgaverne og der vil også være nogle enkelte af Carlsvognens faste medarbejdere repræsenteret.

De seneste par år har Carlsvognen haft tilknyttet en seniorjobber der har ordnet de opgaver vi tidligere fik ordnet på arbejdsdagene. Der har derfor ikke været afholdt arbejdsdage.