Børnehuset Carlsvognen
Børnehuset Carlsvognen
Rahbeks Allé 19
1801 Frederiksberg C
carlsvognen@frederiksberg.dk
38 21 17 60
kontor; 38 21 17 61

Nyheder

rundvisninger i januar er aflyst gr, Covid19

 

Vores overordnede fokus er Livsduelighed og skoleparathed. Det betyder at børnenes dannelse og læring udvikles gennem systematisk pædagogisk arbejde, både i den upåagtede pædagogik og i de planlagte aktiviteter

I Carlsvognen arbejder vi med;  børnenes koncentration, børnenes nysgerrighed og lyst til at lære nyt, at alle børn i forhold til deres alder, kan give udtryk for egne følelser, kan udsætte egne behov og ønsker og alle børn kan rumme andre børn.