Børnehuset Carlsvognen
Børnehuset Carlsvognen
Rahbeks Allé 19
1801 Frederiksberg C
carlsvognen@frederiksberg.dk
38 21 17 60
kontor; 38 21 17 61

Nyheder

rundvisninger i januar er aflyst gr, Covid19

 

Værdier

I Carlsvognen vil vi gíve børnene tryghed, omsorg og mange forskellige oplevelser. vi vil give børnene mulighed for at være medbestemmende, og opleve at være en del af det fælleskab instítutionen tilbyder.

Vi arbejder med principperne i  Inkluderende fællesskaber.

  • De 6 principper er: 1. Alle børn skal have mulighed for at være en del af et fællesskab, 2. Alle børn skal opleve at kunne bidrage til fællesskabet, 3. Alle voksne tager ansvar for udvikling af inkluderende fællesskaber, 4. Ledelsen skaber rammer og tager ansvar for den inkluderende praksis, 5. Forældrene er betydningsfulde medspillere, 6. Den fysiske indretning skal understøtte den inkluderende praksis.

 Aktiviteter

Alle børn i Carlsvognen er en del af en fast læringsgruppe. I vuggestuen er arbejder vi med små dialogiske læsegrupper (ca. 3-4 børn) og i børnehaven er børnene en del af en mindre læringsgruppe (ca. 6-8 børn).

Carlsvognen har tilknyttet en minibus. Når børnene er fyldt 3 år får de i forhold til deres alder og udvikling en fast ugentlig busdag.