Det Gule Hus

Kalender


 • Man 16 nov (17:00)
  Forældrebestyrelsesmøde

 • Tor 17 dec (15:15)
  Julefest

 • Tor 24 dec
  Lukkedag

 • Man 28 dec
  Lukkedag

 • Tir 29 dec
  Lukkedag

 • Ons 30 dec
  Lukkedag

 • Tor 31 dec
  Lukkedag

Nyheder

VuggestuenI vuggestuen er der 20 børn.

De  primære voksne på stuen er ansvarlige for gruppens børn og dem, der er opmærksomme og handlende i forhold til det enkelte barn og dets forældre.

Hverdagen i vuggestuen:
Kl. 7.00: Det gule Hus åbner.
Børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 8.00.
Børnene leger på 1. sal

Kl. 8.00 Vuggestuebørnene går ned
Kl. 9.00 Vi holder morgensamling.N.B. undgå gerne aflevering ml. 9.00 – 9.30!
Børnene får herefter frugt/grønt/brød og noget at drikke.

Kl. 9.30:

Dit barn er en del af en lille læringsgruppe som om formiddagen mødes for at læse dialogisk læsning og lave små aktiviteter i den forbindelse. Udgangspunktet er læreplanstemaerne, og vi planlægger samlet i hele huset. Pædagogen som har dit barn i gruppen, vil orientere dig om indhold og de aktuelle foki. De børn, som ikke er i gruppe leger på legepladsen, er på tur eller i bevægelsesrummet i kælderen.


Kl. 11.00: Vi spiser frokost i vores grupper.
Børnene bliver skiftet/puslet og gjort klar til at sove.
Børnene leger lidt. Vi synger eller læser for dem.

Kl. 12.00: De store børn sover/hviler i soverummet sammen med 1 voksen
som bliver derinde indtil kl.12.30.
Personalet passer de vågne, giver de mindste mad, afholder div.
møder, pauser og ordner andre praktiske ting.

Kl. 14.00: Vi spiser eftermiddagsmad
Vi starter med eftermiddagsmaden, og børnene får mad efterhånden som de vågner og har fået tøj på.
Der er leg og små aktiviteter resten af dagen, til børnene bliver hentet.

Kl. 17/16.30: Det gule Hus lukker.

 

Samling
Vi holder samling for at styrke fællesskabsfølelsen. Det er blevet en god tradition, som alle hygger sig med. Der falder ro over børnene efter at de har leget og løbet rundt. Det er en rar måde at starte dagen på.
Vi styrker børnenes sprog, hukommelse og motorik ved at synge og gøre fagter til. Fagterne gør sangene mere levende og interessante og hjælper de børn, som endnu ikke har ret meget verbalt sprog til at vise hvilken sang de gerne vil have, at vi synger.
Vi snakker om forskellige ting bl.a. hvad vi skal lave, vejret, fødselsdage, årstiden og lytter gerne til børnenes historier. Det er vigtigt at børnene lærer at lytte til hinanden og nogle gange at måtte vente, til det bliver deres tur. Dette er ikke altid lige let.


Legen
Vi lægger stor vægt på legen, da det er gennem legen barnet udvikler sine færdigheder, følelser og evner. Legen er barnets måde at tilegne sig ny viden på, bearbejde og afprøve erfaringer og indtryk på. For barnet er legen meget mere end "bare" at lege - legen er det vigtigste i barnets liv. Børn lærer af hinanden og har brug for at være sammen med jævnaldrende. Kammeraterne udfylder en plads i barnets liv, som vi voksne slet ikke kan konkurrere med.


Ture
Vi bruger nærmiljøet, hvor børnene på gå-ben kan udforske vores omgivelser.
Det er primært de større børn, især dem der kan gå, som kommer med på ture, da de har det største behov for udflugter og den største udholdenhed, specielt om vinteren.
Vi lægger vægt på at komme udenfor, da vi kan løbe længere og råbe højere.


Vores pædagogiske opgave m.h.t. de mindste
Vi skal give dem en tryg hverdag. Dette ved at være nærværende, at være sammen med dem, når de spiser, leger og bliver puslet. De kommer med på småture i lokalområdet, men er primært på vores legeplads i haven.
De små følger altid deres egen rytme med hensyn til spise- og sovetider.
De er en del af gruppen, selvom de ikke kan deltage på lige fod med de store, men er dog med i aktiviteterne. Hvis vi f.eks. danser, er de med på armen af en voksen eller er med som tilskuere oppe ved bordet. Det er vigtigt, at de er med, at de er en del af fællesskabet.

Søvn
De mindste vuggestuebørn, putter vi til middagslur (og måske formiddagslur) i vores barnevogne i liggehallen. Når børnene er klar til det, får de en sengeplads indenfor i vores hyggelige soverum, hvor de har egne senge. Her luftes altid ud før og efter børnenes lur, og en voksen sidder hos dem mens de sover.


Selvhjulpenhed
Vi vil gerne, at børnene tager del i deres egen hverdag, hjælper til med de praktiske ting, bliver mere selvhjulpne, hvilket de selv synes er spændende og det giver dem samtidig en følelse af at være vigtige/værdifulde for fællesskabet.
Kravene/interessen for deltagelse varierer fra barn til barn.

- lære at tage tøjet af og på
- tage fodtøj af og på
- være med til at rydde op

I forbindelse med måltiderne
- med ud i køkkenet og hente rullebord med mad og service
- med ud med rullebordet efter måltidet

- smøre rugbrødsmadder selv
- være med til at øse op/hælde drikkelse i koppen
- vaske borde af og feje


Børnenes fødselsdage
Vi fejrer børnene på deres fødselsdage. Dette ved at pynte stuen op, hente flaget og vi synger fødselsdagssang.

Hvad du medbringer til barnets festdag, taler du med personalet om.
 Hvis du har lyst til at holde fødselsdag for dit barn privat med deltagelse af nogle venner fra vuggestuen – støtter vi gerne op om det, når det er muligt.


Forældrekontakt
Du vil løbende modtage korte informationer om dit barn under den daglige kontakt, når du aflevere og henter dit barn. Det er vigtigt at du kommer til os hvis du har behov for en samtale. Vi vil hvis der er behov for en samtale kontakte dig.
Hvis der er noget du ikke forstår, er usikker på, eller uenig i, er du altid velkommen til at snakke med personalet. Det kan være at vi ikke har tid her og nu, men så kan vi aftale en tid til en snak, da åbenhed er en vigtig del af vores dagligdag.

På Infoba kan du se billeder og små fortællinge rom hverdagen.


Overgangen fra vuggestuebarn til børnehavebarn
Selve overgangen fra vuggestue til børnehaven er forskellig, alt efter hvilken gruppe af børn, der skal op i børnehaven. Der aftales altid et forløb imellem vuggestuen og børnehaven. Vi spiser f.eks. sammen, tager på udflugter, laver aktiviteter sammen, inden den officielle start i børnehaven.
Et barn der ikke har gået i vores vuggestue, men først starter i børnehave, indkøres i samråd med børnehavepersonalet.


I indkøringen fra vuggestuen til børnehaven, er det vigtigt at forældrene til barnet, afsætter tid til indkøringsdagene, og aftaler mere præcist med personalet hvorledes han eller hun bedst deltager i barnets overgangsdage.