Det Gule Hus

Kalender


 • Tor 17 dec (15:15)
  Julefest

 • Tor 24 dec
  Lukkedag

 • Man 28 dec
  Lukkedag

 • Tir 29 dec
  Lukkedag

 • Ons 30 dec
  Lukkedag

 • Tor 31 dec
  Lukkedag

 • Fre 01 jan (17:00)
  Forældrebestyrelsesmøde

Nyheder

Børnehaven


Vores pædagogiske opgave med børnehavebarnet
Vores fornemste opgave er at sikre at alle vores børnehavebørn er i trivsel og udvikling. En del af denne opgave er at lære dem at indgå i fællesskabet.
Som voksne skal vi drage omsorg for børnene og give dem en tryg hverdag. Vi skal være nærværende og anerkendende, og vi skal vise børnene respekt.

Strukturen
Vi er 32 børnehave børn, hvoraf mellem 10 og 14 børn er med bussen hver dag.
Vi lægger vægt på, at børnene har valgmuligheder til selv at bestemme, hvor de vil være, hvad de vil lege, og hvem de vil være sammen med, af børn og voksne. For et børnehavebarn kræver det, at kunne vælge selv, at barnet selv skal mærke efter, hvad det har brug for, og lyst til. Dette er en forudsætning for at kunne forstå og acceptere andre børn og voksnes følelser og behov og en vigtig del af barnets sociale udvikling.
De 3 voksne på stuen, er ansvarlige for gruppens børn og dem, der er opmærksomme og handlende i forhold til det enkelte barn og dets forældre.


Mad i børnehaven
Børnehaven får leveret frokost fra Lisas køkken og har selv frugt/mad med til om eftermiddagen.
I børnehaven kan børnene, hvis de er sultne inden frokost, spise lidt fra deres egen frugt/madpakke.
Frokost spises kl. 11.00.  Til frokosten serveres der et glas mælk og vand.
Eftermiddagsmad spises kl.14.00. Børnene spiser deres medbragte frugt/madpakker og der serveres vand til.
Når børnene er med bussen, er spisetiderne de samme. Til frokosten får de serveret rugbrødsmadder, grønt, et glas mælk og vand.


Eftermiddagsmåltidet i børnehaven
I børnehaven har børnene selv eftermiddagsmad med hjemmefra .Børnene dækker bord og fordeler frugt/ madpakkerne. Vi tilstræber at der er en rar og rolig stemning omkring måltiderne og at alle smager på maden og går mætte fra bordet.


Legen
Legen er en af de vigtigste ting i barnets liv nu. Det er igennem legen barnet udvikler sine færdigheder, følelser og evner. Legen er barnets måde at tilegne sig ny viden på, bearbejde og afprøve erfaringer og indtryk på. Børn lærer af hinanden og har brug for at være sammen med jævnaldrende. Kammeraterne udfylder en plads i barnets liv, som vi voksne slet ikke kan konkurrere med.
I børnenes leg er vi med som tilskuere på sidelinien. Vi lærer børnene at kende ved at betragte dem, finder ud af hvad der interesserer dem nu og her. Hvorefter vi har
mulighed for at tilbyde ture/aktiviteter efter deres "ønske" eller tilbyde dem rekvisitter til deres lege.

Ture
Vi dele os jævnligt op i mindre grupper, og går på ture i nærmiljøet, eller Frederiksberg have osv. I den første tid som børnehavebarn ”gå” træner vi børnene med korte ture, så de efterhånden kan gå både i store grupper og på lange ture, færdes med bus og tog.
En stor del af vores ture ud af huset foretages også med Bussen, da vi med den næsten har uanet muligheder for ture.

Måltiderne
Til frokost skal alle børnene deltage. Børnene sørger selv for borddækning, oprydning osv. Det går på skift mellem børnene. Når vi spiser er vi fordelt på begge stuer, og de der har dækket bord sidder i køkkenet hvis de vil. De voksne fordeler sig ved bordene.
Ved måltiderne er vi formidler af en kultur, hvor man sidder og snakker, samtidig med at man spiser. Det skal være præget af en hyggelig og rar stemning. For at opnå dette har vi i perioder ”5 minutter i stilhed med rugbrød” i starten af frokosten, så børnene bl.a. får fred til at koncentrere sig om at spise. Efterfølgende snakker vi og hygger os, og vi har sikret at børnene har fået ro til at spise.
Vi har børn der er fra 5 min. til 45 min. om at spise deres mad. Vi prøver så vidt muligt at sikre at der er roligt og rart ved bordene i ca. 20 min.
Om eftermiddagen spiser vi ”frugt”. Det foregår som ved frokosten, dog uden stilletid og i kortere tid. Her kan vi nogen gange høre en historie mens vi spiser.

Søvn
Børnehavebørnene sover i vuggestuen ( hvis muligt) imellem 12-14. Længden på middagsluren aftales med personalet. Med tiden begynder barnet at kunne undvære middagsluren. Nogle gange kan der være en lidt svær overgang, og det kan være godt for barnet at komme ned og ”hvile” en time. Men selve overgangen fra at sove til middag til at undvære middagsluren er meget individuel, og det aftales derfor løbende med børnehave personalet, hvad der skal ske. I perioder er det ikke muligt at sove i vuggestuen, pga. vuggestuestrukturen, men er det et stort problem for et barn, snakker forældre og personale sammen om en mulig løsning.


Konflikter
Det er vores holdning, at børnene så vidt muligt skal lære at løse deres konflikter selv og vi ser os selv som mæglere. Vi hjælper dem verbalt bl.a. med at give udtryk for deres meninger og oplevelse. Der opstår mange situationer i løbet af en dag, hvor flere børn f. eks ønsker at lege med det samme legetøj. Vi støtter børnene i deres handlinger/følelser. Støtter det barn, som har det eftertragtede stykke legetøj i at holde fast, hvis barnet ikke er færdigt med at lege med det. Vi forklarer det andet barn, at vi godt kan forstå, at det bliver ked af det/vred over ikke at kunne få det det ønsker, men at det bliver nødt til at vente, til legetøjet er ledigt.
Er der tale om drillerier er der altid en voksen der går ind og forsøger at stoppe det og verbalisere det der er sket.
Hvert år har vi en periode på et par måneder, hvor vi taler om ”venskaber og venner” de sociale færdigheder, der knytter sig til dette som tema.


Selvhjulpenhed
I løbet af børnehavetiden vil barnet have lært sig alt vedr. af og påklædning, barnet kan selv klare toiletbesøg, og meget andet. Alt dette er nødvendige færdigheder at kunne inden man skal i skole. Det er vigtigt for os at vi har hjulpet børnene med at blive så selvhjulpne som muligt på alle områder, inden de starter i skole. Skolestart er noget nyt, og vil betyde en omvæltning for barnet, derfor er det godt at barnet ressourcer udelukkende kan bruges på det nye.
Vi støtter børnene verbalt i f.eks. påklædningssituationer i garderoben, og f. eks viser vi dem hvor der er kopper og hvor man kan få vand, så de selv kan slukke deres tørst.

 

Børnefødselsdage i Det Gule hus

Vi vil rigtig gerne fejre jeres børns fødselsdage.

Vi gør det på følgende måder:

 1. Vi fejrer barnet i institutionen. Forældrene aftaler dag og tidspunkt samt traktement med pædagogerne. I medbringer lækkerier til hele børnegruppen, og vi samles for at synge fødselsdagssang og hygge omkring jeres medbragte delikatesser, som er klargjort(skyllet, skåret, smurt, anrettet) til servering. I børnehaven spiser vi altid børnenes medbragte eftermiddagsmad, før vi nyder traktementet.
 2. Vi fejrer barnet på busturen. Forældrene aftaler dagen med pædagogerne. I sender jeres delikatesser med om morgenen, og voksne og børn sørger for at festligholde dagen sammen.
 3. Vi kommer hjem og besøger jer med en gruppe af børn. I børnehaven er det ”busgruppen” og kun disse børn. I vuggestuen afgør pædagogerne, hvilke børn, der kan deltage. Forældrene aftaler med børnehaven eller vuggestuen hvilken dag, det kan lade sig gøre. En forælder og barnet kommer i institutionen og henter gruppen. De går eller tager offentlig trafik til barnets hjem. Vi vil gerne spise frokost hos jer. Aftal afgangstid (ca. 9.30) med pædagogerne. Vi skal være hjemme i Det Gule Hus igen kl. 12.Forældrekontakt
Du vil løbende modtage korte informationer om dit barn under den daglige kontakt, når du aflevere og henter dit barn. Det er vigtigt at du kommer til os hvis du har behov for en samtale. Vi vil hvis der er behov for en samtale kontakte dig.
Hvis der er noget du ikke forstår, er usikker på, eller uenig i, er du altid velkommen til at snakke med personalet. Det kan være at vi ikke har tid her og nu, men så kan vi
aftale en tid til en snak, da åbenhed er en vigtig del af vores dagligdag.


Indkøring af børnehavebørn
Selve indkøringen af nye børn sker i samarbejde med vuggestuen.
Det at gå i børnehave kan være en stor omvæltning for et barn på 3 år, idet der er flere børn og færre voksne. Støjen er markant højere og pladsen mere trang. Men vi vil gøre vores til at barnet får så god en start som muligt. Når dit barn har lært os at kende og er tryg ved børnehaven, vil barnet lære at blive så selvhjulpen som det formår, med hensyn til af- og påklædning, at sige til og fra overfor de andre børn og voksne. Barnet lærer at være en del af en gruppe og lærer at tage hensyn til andre. Det er vigtigt at barnet bliver en del af gruppen og finder nogle gode venner, derfor bruger vi meget tid i starten med at hjælpe barnet til at blive en integreret del af gruppen. Der sker mange nye ting i en børnehave, og dit barn bliver også ældre og vil møde flere krav og udfordringer fra omverdenen. Vi vil gøre vores bedste til at det får en rigtig god tid her i børnehaven.


Hverdagen i Børnehaven:
Kl.7.30/7.00: Det gule Hus og personale vågner så småt.
Børnene tilbydes morgenmad indtil kl. 8.
Børnene leger i børnehaven
Vuggestuebørnene går ned ca. kl. 8.

Kl. 9.15: Bussen kører afsted med busgruppen

Kl. 9.30: Her er der morgensamling. De små læringsgrupper går i gang med ture ud af huset, læsnig, tegne/male projekter,  osv.

Kl. 11.00: Vi spiser frokost. Fordelt ved alle bordene sammen med en voksen.
De børn der skal sove bliver gjort klar til at sove.
De øvrige børn går på legepladsen.

Kl. 12.00 Personalet er på legepladsen, afholder div. møder og pauser.


Kl. 14.00: Går vi ind fra legepladsen og spiser ”frugt”. Hvis vejret er godt spiser vi
udenfor.


Der er leg og små aktiviteter resten af dagen, til børnene bliver hentet.

Kl. 15.30: Bussen kommer hjem.

Kl. 17/16.30 Det Gule Hus lukker.

NB: Tidspunkterne er mere for at give dig et billede af hverdagen i Det Gule Hus.