Det Gule Hus

Kalender


 • Fre 21 feb
  Fastelavn

 • Man 06 apr
  Lukkedag

 • Tir 07 apr
  Lukkedag

 • Ons 08 apr
  Lukkedag

 • Man 20 apr
  Forældrebestyrelsesmøde

 • Lør 25 apr (10:00)
  Arbejdsdag for forældre

 • Tor 30 apr
  Farvel til skolebørnene

Nyheder

 


 

Bestyrelsesformand: Marie Qvortrup
Telefon: 22998050
E-mail: marieslomaqvortrup@gmail.com


Bestyrelsen består af 6 forældre-medlemmer og 2 forældre-suppleanter, leder af institutionen og en medarbejder. Vi har til opgave at fastlægge retningslinjerne for institutionens overordnede drift og udvikling indenfor de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, herunder principperne for anvendelse af budgettet. Bestyrelsen har desuden kompetence til at beslutte ferielukning. Hvert andet år beslutter bestyrelsen om vi skal fortsætte vores madordning, både for vuggestuen og børnehaven.
Målet med bestyrelsens arbejde er endvidere at skabe dialog mellem ledelsen, personale og forældre, - et fælles forum for udvikling og debat om institutionens pædagogik, ledelse og administration.
Ved at skabe en god dialog kan vi forebygge misforståelser og konflikter.
Vi får kendskab til hinandens situation og synspunkter og kan der igennem sikre en gensidig respekt og et godt samarbejde.

Bestyrelsen skal endvidere virke som formidler mellem forældregruppen og kommunen, og varetage institutionens interesser udadtil.
Forældrebestyrelsens medlemmer har tavshedspligt.