Det Gule Hus

Kalender


 • Man 16 nov (17:00)
  Forældrebestyrelsesmøde

 • Tor 17 dec (15:15)
  Julefest

 • Tor 24 dec
  Lukkedag

 • Man 28 dec
  Lukkedag

 • Tir 29 dec
  Lukkedag

 • Ons 30 dec
  Lukkedag

 • Tor 31 dec
  Lukkedag

Nyheder

Bestyrelsesformand: André Elmsted
Telefon: +45 22 90 61 17
E-mail: andreelmsted@hotmail.com


Bestyrelsen består af 6 forældre-medlemmer og 2 forældre-suppleanter, leder af institutionen og en medarbejder. Vi har til opgave at fastlægge retningslinjerne for institutionens overordnede drift og udvikling indenfor de mål og rammer, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, herunder principperne for anvendelse af budgettet. Bestyrelsen har desuden kompetence til at beslutte ferielukning. Hvert andet år beslutter bestyrelsen om vi skal fortsætte vores madordning, både for vuggestuen og børnehaven.
Målet med bestyrelsens arbejde er endvidere at skabe dialog mellem ledelsen, personale og forældre, - et fælles forum for udvikling og debat om institutionens pædagogik, ledelse og administration.
Vi får kendskab til hinandens situation og synspunkter og kan der igennem sikre en gensidig respekt og et godt samarbejde.
Bestyrelsen skal endvidere virke som formidler mellem forældregruppen og kommunen, og varetage institutionens interesser udadtil.
Forældrebestyrelsens medlemmer har tavshedspligt.

 

Medlemmer i forældrebestyrelsen er i øjeblikket:

 • Formand André Elmsted
 • Næstformand Ulla Blomhøj
 • Medlem Michelle Jermiin
 • Medlem Peter Thybo Kudsk
 • Medlem Lenneart Fongyllen
 • Medlem Mette Skytt
 • Suppleant Tina Juul
 • Suppleant Kirsten Yirtici
 • Suppleant David Rosenquist
 • Medarbejderrepræsentant Jesper Poulsen
 • samt Bodil Nielsen, leder