Fryden
Fryden
Frydendalsvej 19
1809 Frederiksberg C
fryden@frederiksberg.dk
38 21 06 30
38 21 06 32

Effektstyring


Effektstyring er et pædagogisk redskab, hvor man tilrettelægger pædagogiske tiltag ud fra nogle korte og langsigtede mål. Formålet er, at man løbende evaluerer på, om de ting man gør, virker i forhold til de mål, man har sat sig. Frederiksberg kommunes langsigtede mål er livsduelighed og skoleparathed. Vi i Fryden bestemmer selv, hvordan vi vil arbejde hen mod kommunes langsigtede mål.

I Fryden har vi valgt at have fokus på vores samlinger, spisesituationer og legrelationer i forhold til de langsigtede effektstyringsmål (skoleparathed og Livsduelighed). Derudover har vi storegruppen, som i år er fra 2013. Her arbejder vi målrettet med skoleparathed. På hvert stuemøde taler vi via effektstyringsmodellen om, hvor vores børnegruppe er - hvordan vi skal udvikle vores praksis.

Se vores effekstyringsmodel under "om insitutionen"/"dokumenter",

Se endvidere vores læreplan.